Et kontorbygg i Universitetsgata 7-9. Visualisation: Entra.

29 Mar 2019

NIB låner til Entra for bygging av bærekraftige bygninger i Norge

NIB og eiendomsselskapet Entra ASA har inngått en åtteårig låneavtale på 1,500 millioner kroner (155 millioner euro) for utvikling og bygging av tre BREEAM-NOR Excellent-sertifiserte kontorbygg i Norge.

Det 8-årige lånet skal finansiere tre kontorbygg, to i Oslo og et i Trondheim. Bygningene vil bli sertifisert som Excellent, det nest høyeste sertifiseringsnivået under BREEAM-NOR standarden for grønne bygninger. Det totale gulvarealet til de tre bygningene er 56 200 m2, og bygningene skal bli ferdigstilt mellom 2019 og 2021.

Den første av bygningene i Oslo er et campus-område på 22,700 kvadratmeter i Tullinkvartalet i Oslo, som også omfatter Det juridiske fakultet ved Universitetet. De nye lokalene vil tilby et moderne miljø designet for å utdanne fakultetets 4,200 studenter, som for tiden studerer i flere spredte lokaler.

Den andre Oslo-eiendommen er et kontorbygg på 22,000 kvadratmeter med restauranter i Universitetsgata 7-9. Den ti-etasjers bygningen er designet for å være “morgendagens kontor” med rom på gatenivå, som vil bidra til byliv og aktivitet utenom normal kontortid.

Den tredje bygningen er et kontorbygg på 11,500 kvadratmeter i Trondheim, hvorav omtrent halvparten allerede er utleid til Skatteetaten.

Entra er en ledende eier, forvalter og utvikler av kontoreiendommer i Norge. Ved årsslutt 2018 omfattet eiendomsporteføljen 92 eiendommer med en total markedsverdi på NOK 46 milliarder. Entra er også en stor utsteder av obligasjoner i det norske markedet. NIB har tidligere investert i to grønne obligasjoner utstedt av Entra.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittvurderingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittvurderingsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, kontakt

Lars Synnes, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0504, lars.synnes@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, at +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int

 

Related resources

28 Mar 2019

Entra ASA

EUR 155 million