19 Oct 2011

NIB gir lån til Statnetts kabelforbindelser

NIB og Statnett SF har signert et lån på 1300 millioner kroner (165 millioner euro) for delfinansieringen av den nye kabelforbindelsen mellom Norge og Danmark og oppgraderingen av den eksisterende Oslofjord-kabelen.

Lånet har tilbakebetalingstid på 16 år og bidrar til å finansiere en ny likestrømsforbindelse over Skagerrak, kalt Skagerrak 4. Forbindelsen blir totalt på 240 kilometer, hvorav 140 kilometer legges på havbunnen. Kabelen vil ha en kapasitet på 700 megawatt (MW).

Den nye forbindelsen, som forventes å være ferdig i 2014, skal bedre forsyningssikkerheten og øke muligheten til kraftoverføring til andre land. Gjennom eksport av ren, norsk energi og en potensiell økning i dansk vindkraft, bidrar Skagerrak 4 prosjektet til et mer miljøvennlig energimarked i Europa.

Lånet finansierer også oppgraderingen av den 13 kilometer lange Oslofjord-kabelen mellom Teigen og Evje. Kabelen har vært i drift siden 1981 og er viktig for forsyningssikkerheten i Østlandsregionen samt for kraftoverføring til Sverige.

-Forsyningssikkerhet og bærekraftighet er nøkkelutfordringer for energisektoren i NIBs medlemsland, som i resten av verden, sier Johnny Åkerholm, administrerende direktør i NIB.

-Vi er glade for å delta i Skagerrak 4- og Oslofjordprosjektene, som styrker regional overførsel av fornybar energi i Norden.

Statnett eier hovedparten av, og driver sentralnettet i norsk strømforsyning. Gjennom det landsdekkende ledningsnettet overføres strøm fra landsdel til landsdel og over landegrensene. Statnett er et statsforetak underlagt Olje- og energidepartementet.

Den nordiske investeringsbank (NIB) er en felles internasjonal finansinstitusjon for de åtte nordiske og baltiske landene. NIB tilbyr langsiktig finansiering til prosjekter som styrker konkurranseevnen og forbedrer miljøet innenfor sektorene energi, miljø, transport, logistikk og kommunikasjon, og innovasjon. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Vidar Omholt, Senior Manager Origination, +358 10 618 0286,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, at +358 10 618 0291,

Related resources

19 Oct 2011

Statnett SF

EUR 168.1 million