Ryfast

7 Mar 2014

NIB finansierer verdens lengste undersjøiske veitunnel i Ryfylke

Bilde: Norwegian Public Roads Administration
NIB har signert en låneavtale med Ryfast AS på 1 milliard kroner for å bygge to undersjøiske veitunneler i Norge, hvorav Ryfylke tunnel blir verdens lengste.

Lånet har en tilbakebetalingstid på 25 år og bidrar til å finansiere en fast veiforbindelse mellom Stavanger og Ryfylke sørvest i Norge . Den nye veiforbindelsen mellom Riksvei 13 og Europavei 39 vil erstatte to ferjesamband og redusere reisetid med cirka 45 minutter.

Med sine 14,3 km vil Ryfylke tunnelen være den lengste undersjøiske veitunnel i verden. Den andre undersjøiske tunnelen Hundvåg vil bli 5,7 km lang. Anleggsarbeidene startet sommeren 2013 og ferdigstillelse av prosjektene er planlagt før utgangen av 2018.

– Et velutviklet veinett er avgjørende for markedseffektivitet og kortere reisetid vil sannsynligvis øke konkurransen i de lokale markedene i Ryfylke og Stavanger, sier Henrik Normann , NIBs administrerende direktør.

Befolkningen og økonomien i Stor-Stavanger er i sterk vekst. Fordelene med kortere reisetider forventes på lang sikt å redusere kapasitetsbegrensninger i boligmarkedet. Raskere transport vil sannsynligvis også bidra til å øke dybden i det lokale arbeidsmarkedet , der lav arbeidsledighet tilsier at arbeidskraft er mangelvare. Prosjektet er også i henhold til Nasjonal transportplan 2010-2019.

Ryfast AS har som formål å finansiere byggekostnadene av tunnelene med bompenger fram til år 2039. Selskapet er eid av Rogaland fylkeskommune (57%) , Stavanger kommune (29%) og Strand kommune (14%).

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Mr Stefan Jon Fridriksson, Senior Manager, Originaton tlf +358 50 311 1050, mixIt(‘s’,’tefan.jon.fridriksson’,’nib.’,’int’,”,’1523010063596-0′);stefan.jon.fridriksson (at) nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, at +358 10 618 0496, mixIt(‘aril’,’d.moen’,’nib.i’,’nt’,”,’1523010063596-1′);arild.moen (at) nib.int

Related resources

06 Mar 2014

Ryfast AS

EUR 121.2 million

Article

4.9.2014

Ryfast tunnel: A challenging undersea record