Oppgradering av den 78 kilometer Sauda-Lyse kraftlinje fra 300 kV til 420 kV ved Helganes. Foto: Statnett

11 Nov 2020

NIB finansierer Statnetts Vestre korridor

NIB og systemoperatøren Statnett har signert et 15-årig lån på 1,2 milliarder kroner. Lånet bidrar til å finansiere oppgraderingen av hovednettet på Sør-Vestlandet.

Prosjektet Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, som inkluderer fylkene Agder og Rogaland. Statnett forventer å ferdigstille Vestre korridor i løpet av 2021 og anslår en samlet investeringskostnad på cirka 6,5 milliarder kroner.

-Låneavtalen bidrar i finansieringen av Vestre korridor, som er et viktig prosjekt på veien mot den elektriske fremtiden. Vi i Statnett setter stor pris på å ha fått på plass låneavtalen, og på den gode relasjonen vi har hatt med NIB over mange år, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Vestre korridor vil bidra til sikker drift av sentralnettet, økt forsyningssikkerhet, samt sikre høy utnyttelse av kapasiteten på mellomlandsforbindelsene mellom Norge og Danmark, Tyskland, Nederland og UK. Byggingen av forbindelsene til Tyskland og UK er planlagt ferdigstilt i 2020 og 2021. Vestre korridor vil også legge til rette for økt produksjon av fornybar energi.

Statnett er systemansvarlig nettselskap i det norske hovedstrømnettet og er eid av den norske stat gjennom Olje- og energidepartementet.

-NIB delfinansierer Statnetts viktige prosjekt Vestre korridor, som vil legge til rette for elektrifisering og økt bruk av fornybar kraft i tillegg til økt forsyningssikkerhet, sier Henrik Normann, NIBs konsernsjef og CEO.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med
Yngve Söderlund, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

 

Related resources

02 Nov 2020

Statnett SF

EUR 112.89 million