Foto: Tensio AS

5 May 2021

NIB finansierer oppgradering og utvidelse av elnettet i Trøndelag

NIB har signert et 10-årig lån på 1 050 millioner kroner med kraftnettselskapet Tensio AS for å delfinansiere investeringsprogrammet 2020-2022 for å oppgradere og utvide strømnettet og nettet i Trøndelag.

Investeringene vil åpne for å legge til fornybar energikapasitet, forbedre forsyningssikkerheten og redusere nettbegrensninger.

Prosjektene består av oppgradering og kapasitetsutvidelse av transformatorstasjoner, samt kablinger for regionalnett og distribusjonsnett med sikte på å koble til nye fornybare energiproduksjoner. Investeringen vil styrke nettet og imøtekomme et større behov for energi, muliggjøre elektriske transporter og koble til nye boligområder. Tensio anslår at mer enn 750 MW ny fornybar energi vil kunne bli tilkoblet nettet, som en del av disse nettinvesteringene.

Utvidelsen av det regionale nettet vil muliggjøre tilkobling av den største vindkraftparken i Europa – Fosen, som delvis er finansiert av NIB – til nettet.

Den totale prosjektkostnaden er 2 194 millioner kroner, hvorav NIB finansierer 48%.

-Strømforsyningen er et viktig bidrag til konkurransen i det norske samfunnet, ettersom den er basert på nesten 100% fornybare kilder. Disse nettinvesteringene vil gi ytterligere kapasitet til å absorbere produksjonspotensialet, sier André Küüsvek, NIB President og CEO.

Tensio AS driver det regionale og distribusjonsnettet i Trøndelag fylke i Midt-Norge. Tensio konsernet ble i juni 2019 etablert ved opprettelsen av Tensio AS som eier 100% av aksjene i TrønderEnergi Nett AS og NTE Nett AS. Tensio AS eies av NTE AS (40%) og TrønderEnergi AS (40%) og pensjonsfondet KLP (20%). Tensio er det nest største kraftnettselskapet i Norge.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Patrik Marckert, Senior Banker, at +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, at +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

04 May 2021

Tensio AS

EUR 104.6 million