22 Sep 2014

NIB finansierer oppgradering av vannkraftverk og nettverk

Kaggefoss maskinhall Foto: EB

Den nordiske investeringsbank (NIB) har inngått en 15-årig låneavtale på 350 million kroner med Energiselskapet Buskerud AS for å oppgradere to av sine vannkraftverk og distribusjonsnett.

Selskapets investeringer forventes å øke produksjonskapasiteten til kraftstasjonene Kaggefoss og Mykstufoss med 2,5 prosent. Det er miljøeffektivt å øke vannkraftproduksjon i et allerede regulert vassdrag.

-NIBs lån bidrar til å øke forsyningssikkerheten hos Energiselskapet Buskerud og forlenge levetiden på vannkraftverkene Kaggefoss og Mykstufoss med ytterligere 30 år, sier Henrik Normann , NIBs administrerende direktør.

Energiselskapet Buskerud (EB) vil også oppgradere eksisterende distribusjonslinjer fra 66 kV til 132 kV og sette opp nye nettstasjoner for å redusere effekttap og minske magnetfeltet. Nettverksprosjektet vil også gjøre det mulig å koble fornybar energiproduksjon til nettet og bidrar dermed til økt effektivitet.

EB er Norge tiende største vannkraftselskap i form av elektrisitet produsert. Selskapet distribuerer til cirka 58,000 kunder. Selskapet sysselsetter 240 personer og er 50 prosent eid av Drammen kommune og 50 prosent eid av Buskerud fylkeskommunes investeringsselskap Vardar AS.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, tlf. +358 10 618 0239,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496,

Related resources

22 Sep 2014

Energiselskapet Buskerud AS

EUR 43 million