Togverkstedet Sundland i Drammen, fotograf Ove Vedvik

30 Oct 2023

NIB finansierer oppgradering av togverksted i Oslo og Drammen

Den nordiske investeringsbank (NIB) har inngått en 10-årig låneavtale på 750 millioner kroner med Bane NOR Eiendom AS. Avtalen vil delfinansiere en utvidelse og oppgradering av de to togverkstedene Grorud i Oslo, og Sundland i Drammen. På grunn av introduksjonen av lengre elektriske tog som betjener en voksende etterspørsel for togreiser, forventes det en økning på 30-50% i vedlikeholdsbehov over det neste tiåret. Som en konsekvens er det behov for å øke kapasiteten på togverkstedene.

Prognoser indikerer en betydelig økning i passasjertrafikken, hvor Norske Tog, som eier og forvalter jernbanekjøretøy, har ambisjoner om å kjøpe 250 nye elektriske tog frem mot 2033.

Disse togene vil være med på å fornye den norske togparken, og er mer moderne, lengre og har større kapasitet enn de nåværende togene. Dette krever investeringer i eksisterende verksted for å kunne møte det fremtidige vedlikeholdsbehovet.

Investeringene på Grorud vil øke kapasiteten på verkstedet og bidra til å møte den økende etterspørselen for montering av det nye landsdekkende signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS), som skal monteres i alle tog, eksisterende og nye.

Verkstedet på Sundland vil bli utvidet for å kunne huse tog som strekker seg opp til 220 meter, som er betydelig lengre enn den nåværende flåten.

-Med denne låneavtalen ønsker vi å legge til rette for renere transportmetoder og forbedre energieffektiviteten i verkstedene. Det er et direkte svar på de skiftende kravene i vår transportsektor, sier Harald Rokke, direktør for infrastruktur & prosjektfinansiering, og landansvarlig for Norge.

Bane NOR Eiendom er et datterselskap av statseide Bane NOR SF og eier, utvikler og forvalter jernbanestasjoner, togverksteder og andre eiendommer som er tett knyttet mot jernbanen.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Harald Rokke, Director, Infrastructure & Project Finance, and Country Lead for Norway, +358 10 618 0286, harald.rokke@nib.int
Arild Moen, Associate Director, Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

24 Oct 2023

Bane NOR Eiendom AS

EUR 63.5 million