12 Sep 2013

NIB finansierer ny vannkraftkapasitet på Sørlandet

NIB har signert en 15-årig låneavtale med Agder Energi AS for å finansiere bygging av et nytt vannkraftverk i Kristiansand og oppgradering av et eksisterende vannkraftverk i Arendal.

Lånet er på 458 million kroner (58 millioner euro) og skal brukes for å bygge det nye Iveland II vannkraftverk nær Iveland kraftverk ved elva Otra nord for Kristiansand. Agder Energi skal også erstatte turbinhjulet og renovere generatoren på Rygene kraftverk i Nidelva sørvest for Arendal.

Bygging av Iveland II startet i juni 2013 og forventes å bli satt i drift i andre kvartal i 2016. Det nye anlegget er forventet å øke Agder Energis årlige produksjon med 150 GWh.

Oppgraderingen av Rygene kraftverk, som har vært i drift siden 1978, vil øke effektiviteten i energi-konvertering med 5 prosent, eller cirka 14 GWh, til totalt 295 GWh. Arbeidet er planlagt å starte høsten 2013 og ferdigstillelse er planlagt til høsten 2015.

-Investeringer som øker utnyttelsen av vannkraft i Nordpool regionen bidrar til å sikre forsyning og opprettholde effektiv drift både i Norden og Baltikum, sier NIBs administrerende direktør Henrik Normann.

Agder Energi AS, som er majoritetseid av tretti sørlandskommuner, er den fjerde største vannkraftprodusenten i Norge. Selskapets virksomhet inkluderer produksjon, distribusjon og salg av energi og relaterte tjenester.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, tlf. +358 10 618 0239,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496,

Related resources

10 Sep 2013

Agder Energi AS

EUR 58.3 million