21 Nov 2018

NIB finansierer ny vannkraftkapasitet i Norge

NIB har inngått en 12-årig låneavtale med AS Eidefoss for å samfinansiere Rosten kraftverk i Sel kommune.

Lånet på 145 millioner kroner finansierer Eidefoss investering Rostenkraftverk i Sel kommune, Oppland. Byggearbeidet er ferdig og den offisielle åpningen av anlegget fant sted i august 2018.

Prosjektet inkluderer en ny 132 kV linje fra Rosten til det eksisterende nettet i Vågåmo. Prosjektet inkluderer også en 4,1 kilometer tilløpstunnel til Rosten kraftverk, med tre turbiner på 8,5 MW, 20 MW og 51,5 MW for en kombinert kapasitet på 80 MW. I tillegg omfatter prosjektet en 400 meter lang avløpstunnelfra kraftverket. Den årlige energiproduksjonen forventes å bli 192 GWh.

AS Eidefoss‘ investeringer i Rosten kraftverk utgjør 28 prosent av de totale prosjektkostnadene på rundt 900 millioner kroner. Oppland Energi, som står for de resterende 72 prosent, kontrolleres av NIBs kunder ECO-Energi og Eidsiva Energi.

AS Eidefoss produserer og distribuerer elektrisitet fra vannkraft. Kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja eier likeverdige aksjer i selskapet.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

 

 

 

Related resources

19 Nov 2018

Eidefoss AS

EUR 15.1 million