2 Nov 2015

NIB finansierer ny strekning av motorvei E134 i Sør-Norge

Ny strekning av Europavei 134 i Buskerud fylke. Bilde: Statens vegvesen

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Vegfinans E134 Buskerud AS har inngått en 19-års låneavtale på 1 milliard kroner (115 millioner euro) for bygging av en ny strekning av Europavei 134 i Buskerud fylke i Sør-Norge.

Prosjektet vil omdirigere motorvei E134 mellom Damåsen og Saggrenda for å få en tryggere rute for tungtransport og kommersiell transport. Ved ferdigstillelse vil den nye E134 strekningen ha en total lengde på 13,2 kilometer.

Prosjektet omfatter blant annet bygging av ti kilometer med nye sideveger og tilhørende strukturer for å fjerne trafikk fra boligområdene i Kongsberg og redusere trafikkproblemene i Buskerud. En rundkjøring vil koble Kongsberg Teknologipark til E134. I tillegg vil en ny jernbanetunnel bygges for å øke kapasiteten på det regionale jernbanenettet.

“Den nye motorveistrekningen vil øke trafikksikkerheten og kommersiell handel i regionen. NIB finansierer prosjektet fordi moderne infrastruktur for raskere og praktisk transport vil gjøre regionen ytterligere attraktiv for investering”, sier Henrik Normann, NIBs administrerende direktør.

Anleggsarbeidet startet i juni 2015. Den nye veistrekningen er forventet å åpne for trafikk i 2019. De totale prosjektkostnadene er beregnet til 4,2 milliarder kroner (480 millioner euro).

Vegfinans E134 Buskerud AS er et spesialforetak, etablert av Vegfinans A/S for veiprosjektet i Buskerud. Vegfinans A/S er et styringsorgan for bompengeselskaper eid av seks norske fylker.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Stefán Jón Fridriksson, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0512,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tlf. +358 10 618 0296,

Related resources

30 Oct 2015

Vegfinans E134 Buskerud AS

EUR 106.5 million