18 Dec 2014

NIB finansierer Norturas nye fabrikk for hvitt kjøtt

Norturas nye fabrikk på Hærland. Foto: Nortura AS

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Nortura SA har inngått en ny ti-årig låneavtale på 330 millioner kroner for å finansiere selskapets nye slakteri og foredlingsfabrikk for hvitt kjøtt på Hærland i Østfold.

Anlegget på Hærland startet virksomheten i desember 2014 og vil være i full drift fra juni 2015. Nortura reduserer kapasiteten på sitt anlegg ved Elverum og legger ned et annet anlegg i Rakkestad.

Nortura forventer at investeringen og omorganiseringen skal bidra til å redusere det årlige energiforbruket med nærmere 30%. Varmegjenvinning i det nye slakteriet skal utnytte spillvarmen fra kjøleprosessene til å varme opp både lokaler og varmtvann. Den nye slakteristrukturen forventes også å minske utslipp fra transport.

Den nye slakteri og foredlingsfabrikken blir et av de mest moderne prosesseringsanlegg for hvitt kjøtt i Europa. Fabrikken gjør at Nortura kan optimalisere produksjonseffektiviteten betydelig.

Nortura er Norges ledende aktør innen kjøtt og egg. Konsernet er organisert som et samvirke eid av 18 000 norske bønder og har 5 600 ansatte i 28 kommuner over hele landet.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Vagn Lundhøj, Senior Manager Origination, tlf. +358 10 618 0370,

Niina Rantti, Communications Officer, tlf. +358 10 618 0265,

Related resources

17 Dec 2014

Nortura SA

EUR 36 million