Foto: BYGG Tech AS

1 Sep 2022

NIB finansierer kontorbygg for Brønnøysundregistrene

NIB signerer et 19-årig lån med Søren Nielsen AS for å finansiere byggekostnadene til etatens nye BREEAM-NOR Very Good sertifiserte 7-etasjes kontorbygget og tilhørende strukturer i Brønnøysund.

Lånet på 375 millioner kroner delfinansierer det 7-etasjes kontorbygget, som huser Brønnøysundregistrene, et forvaltningsorgan som driver 19 nasjonale registre.

Hovedkontorbygget sto ferdig i juli 2021. Videre byggearbeid og ferdigstillelse av relaterte strukturer, som parkeringsanlegg og de umiddelbare omgivelsene til registerbygget forventes å være ferdigstilt innen utgangen av sommeren 2023.

Prosjektselskapet Søren Nielsen AS eier og utvikler bygningskomplekset, som er utleid til Brønnøysundregistrene på en langsiktig leieavtale. Søren Nielsen eies av holdingselskapet Brønnøysund Kontorbygg AS, som igjen eies av et konsortium av investeringsselskaper.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Daniel Kangasmaa, Banker, på +358 10 618 0304, daniel.kangasmaa@nib.int

Arild Moen, Associate Director of Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

29 Aug 2022

Søren Nielsen AS

EUR 39.33 million