Harbitz Torg. Bilde: Møller Eiendom

5 Jun 2020

NIB finansierer grønt kontorbygg på Skøyen i Oslo

Den nordiske investeringsbank (NIB) og eiendomsselskapet Møller Eiendom har signert en låneavtale på 700 millioner kroner (64,5 millioner euro) for et grønt kontorbygg.

Lånet, som har en løpetid på sju år, finansierer Harbitz Torg på Skøyen i Oslo. Kontorbygget Harbitzalleen 5 vil bli klassifisert som «Excellent» i henhold til BREEAM-sertifiseringen for bærekraftige bygninger. Bygget er på 30 000 kvadratmeter og ble ferdigstilt i mai 2020.

Harbitzalleen 5 inngår i Harbitz Torg, et av de største utviklingsprosjektene i hovedstaden, der en tidligere legemiddelfabrikk ble omgjort til et område med boliger, butikker, barnehage og kontorer.

Det er lagt ned mye omhu i å velge materialer av høy kvalitet, reetablere økologisk mangfold gjennom å sanke inn frø fra stedegne arter, etablere eng i bed og takhager, og å gjenbruke stål fra den gamle fabrikken i fontener, sykkelstativer og skulpturer på området.

Møller Eiendom Holding AS er et eiendomsselskap med virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Latvia og Estland.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med

Nordiske investeringsbank:
Patrick Nylund, Senior Client Executive, Lending, på +358 10 618 0329, patrick.nylund@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Møller Eiendom:
Dagny Stensgård Wik, CFO, på +47 950 65 885, dsw@mollereiendom.no

 

Related resources

20 May 2020

Møller Eiendom Holding AS

EUR 64.5 million