29 Jan 2019

NIB finansierer forbedret rensing av avløpsvann for Oslo

NIB og renseanlegget Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) har inngått en 15-årig låneavtale for å finansiere kapasitetsforbedringer på Norges største avløpsrenseanlegg.

Lånet på 685,5 millioner kroner vil samfinansiere selskapets investeringsprogram for å erstatte utdatert infrastruktur på VEAS’ renseanlegg.

Innløpstunneler, prosesshaller, de-nitrifiseringsprosesser og slambehandling vil bli renovert for å forbedre nitrogenrengjøring, effektivisere slambehandling og øke biogassproduksjonen.

Etter at prosjektet er ferdigstilt i 2021, vil slambehandlingskapasiteten øke med rundt 50 %. Prosjektet vil også muliggjøre økt produksjon av biogass som kan brukes som drivstoff.

Renoveringen av anlegget vil øke anleggets kapasitet, og imøtekomme behovet for avløpsvannbehandling til den voksende befolkningen i regionen. Investeringen vil bidra til øka sikkerheten i driften, forbedre kvaliteten på offentlige tjenester og støtte byutvikling.

VEAS er et avløpsbehandlingsselskap eid av Asker kommune (8 %), Bærum kommune (21,5 %) og Oslo kommune (70,5 %). VEAS-anlegget er det største i Norge og ett av de største i regionen, og behandler avløpsvannet til ca 700 000 innbyggere.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittvurderingsbyråene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Yngve Söderlund, Senior Manager, Lending, tlf. +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, tlf. +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Related resources

19 Dec 2018

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS)

EUR 72 million