Bastø Electric er 139,2 meter lang og 21 meter bred, og kan transportere 600 passasjerer og 200 personbiler, eller 24 lastebiler.

7 Apr 2022

NIB finansierer EQT-eide Molslinjen og Torghattens bærekraftige transformasjon i Danmark og Norge

NIB har signert en 7-årig låneavtale med et EQT-eid selskap For å finansiere kapitalutgifter knyttet til elektriske ferger som drives av Molslinjen A/S i Danmark og Torghatten AS i Norge.

Lånet på 84,71 millioner euro er gitt til EQT Infrastructure fergeinvesteringsprogram i Danmark og Norge i årene 2021-2026. Hele lånebeløpet kvalifiserer til å kunne bli finansiert av NIBs grønne obligasjoner.

EQT Infrastructure kombinerer de to ledende fergeselskapene, Molslinjen og Torghatten, under ett felles holdingsselskap for å etablere en pan-nordisk flytebro og transportinfrastruktur mellom øy og fastland. Den sammenslåtte enheten vil bli det ledende maritime transportselskapet i et av de mest attraktive og kredittverdige regionene, med en sterk finansiell profil, underbygget med robust kontantstrømsynlighet og en svært diversifisert rute- og kontraktsportefølje.

– Som en finansierer av ny teknologi er vi glade for å finansiere de elektriske fartøyene til Torghatten og Molslinjen gjennom denne låneavtalen med EQT. Ved å finansiere elektrifisering av disse fergene er vi med på å fase ut fossilt brensel og skape mer bærekraftig fergetransport. Samtidig bidrar vi til at Danmark og Norge når sine nasjonale mål om å avkarbonisere transportsektoren i tråd med Parisavtalen, sier André Küüsvek, president og administrerende direktør i NIB.

NFI Borrower AS eies av det svenske private equity-fondet EQT AB.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Harald Rokke, Director, Team Coordinator, Infrastructure & Project Finance, at +358 10 618 0286, harald.rokke@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, at +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

31 Mar 2022

NFI Borrower AS

EUR 84.71 million