Illustrasjon: Coop Norge

26 Aug 2020

NIB finansierer Coops logistikksentre

NIB har signert en 10-årig låneavtale på 500 million kroner med Coop Norge SA for utvidelsen av Coop logistikksenter (CLog) nær Oslo lufthavn, og for utbyggingen av distribusjonssenteret for faghandel på Langhus, sør for Oslo.

Coops logistikksenter på Gardermoen har nådd sin maksimale kapasitet og skal nå utvides med 33 000 kvadratmeter fra dagens 52 000 kvadratmeter. Etter utvidelsen vil CLog 2.0 være landets største og mest moderne logistikksenter.

Logistikksenteret under bygging på Langhus forventes å være i drift tidlig i 2021. Coop ønsker å bli mer kostnadseffektive i leveransene både til butikk og forbruker innen områdene «gjør-det-selv» og «non-food».

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1 250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken. I tillegg driver Coop ca. 120 byggevarehus i kjedene Obs BYGG og Coop Byggmix. Coop har i dag over 1,8 millioner medeiere.

De 70 samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter fellesoppgaver for lagene som innkjøp, sortiment, kjededrift, markedsføring og logistikk.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For further information, please contact

Vagn Lundhøj, Senior Manager, Origination, tlf +358 10 618 0370, vagn.lundhoj@nib.int

Arild Moen, Senior Communications officer, tlf +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

24 Aug 2020

Coop Norge SA

EUR 47.32 million