Kvaleberg verksted i Stavanger Foto: Bane NOR Eiendom

2 Apr 2020

NIB finansierer Bane NOR Eiendoms togverksteder

NIB har signert en 10-årig låneavtale for å delfinansiere Bane NOR Eiendoms fornyelse og oppussingsprogram av togverksteder frem til 2024.

Lånefasiliteten har et maksimumsbeløp på 1 milliard kroner, hvorav Bane NOR Eiendom nå trekker 500 millioner kroner. Det resterende beløpet er ukommittert. Investeringene er en del av Nasjonal transportplan (NTP) 2018 -2029.

Bane NOR Eiendom fornyer eksisterende og bygger nye verksteder for kommersiell utleie til private og offentlige tog- og vedlikeholdsoperatører. Nye verksteder vil være av en vesentlig bedre standard med større fleksibilitet i drift.

Investeringen er nødvendig for å styrke jernbanesektoren for å dekke økt etterspørsel fra en voksende befolkning. Økt vedlikeholdskapasitet vil støtte forventet vekst i togtrafikken.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter jernbaneeiendom i Norge. Selskapet er et heleid datterselskap av Bane NOR SF.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Harald Rokke, Head of Infrastructure, Transportation and Telecom,
tlf. +358 10 618 0286, harald.rokke@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496,
arild.moen@nib.int

 

 

Related resources

01 Apr 2020

Bane NOR Eiendom AS

EUR 88.52 million