Storheia vindpark Foto: Jan Henriksen/Statkraft

16 Dec 2020

Den nordiske investeringsbank låner til vindkraft

Den nordiske investeringsbank (NIB) har inngått en 15-årig låneavtale med TrønderEnergi AS. Lånet på 600 millioner kroner skal delfinansiere TrønderEnergis andel i fem av seks vindparker i Fosen Vinds landbaserte vindkraftprosjekt i Midt-Norge.

Fosen Vind er et landbasert vindkraftprosjekt, som består av seks vindparker. Når alle vindparkene er ferdigbygget, vil de produsere totalt 3,6 TWh fornybar energi hvert år. NIB finansierer fem av vindparkene med en samlet produksjon på 2,7 TWh, og disse er Storheia, Kvenndals- og Harbaksfjellet, Hitra og Geitfjellet. Roan vindpark (900 TWh) vil ikke bli finansiert av NIB-lånet siden det sto ferdig allerede i 2018.

Byggingen startet i 2016 og igangkjøringen vil være ferdig i 2020. Den totale kraften som produseres i parken vil for det meste bli levert til det nasjonale nettet og dekke behovet til rundt 170 000 husstander.

Vindkraft er en av de mest bærekraftige måtene å produsere strøm på. Takket være sine gode vind og vannkraftressurser og tidligere investeringer, har Norge en kraftlagringskapasitet som gir en utmerket reguleringskapasitet. Derfor anses potensialet for å integrere vind i kraftsystemet som gunstigere enn i de fleste deler av Europa.

Prosjektselskapet Fosen Vind DA eies av de norske strømselskapene TrønderEnergi (7,9 %) og Statkraft (52,1 %) og det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA (40 %).

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med

Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, Origination,
på tlf. +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer,
på tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

14 Dec 2020

TrønderEnergi AS

EUR 56.1 million