3 Sep 2018

NIB lanserer sin andre lånefasilitet med Sparebanken Sør

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Sparebanken Sør har lansert en ny lånefasilitet på 1 mrd. NOK (105 mill. EUR), med en løpetid på syv år for små og mellomstore bedrifter og miljøprosjekter i Sør-Norge.

Dette er den andre låneavtalen som er inngått inngått mellom NIB og Sparebanken Sør. Den første låneavtalen ble underskrevet i 2017 og er benyttet til finansiering av projekter for små og mellomstore bedrifter, som for eksempel til investeringer i nye lokaler.

Lånebeløpet i denne andre fasiliteten vil også lånes ut til små og mellomstore bedrifter til finansiering av investeringer i eiendom, maskiner og utstyr samt miljøprosjekter i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rogaland, hvor Sparebanken Sør tilbyr finansielle tjenester.

-Samarbeidet med Sparebanken Sør er viktig for NIB. Gjennom Sparebanken Sør blir NIB-midler kanalisert til mindre bedrifter. Vi har gleden av å kunngjøre signeringen av en ny låneordning og fortsette å støtte produktivitetsveksten i små og mellomstore selskaper i Norge, sier Henrik Normann, president og adm. dir. i NIB.

Prosjekter må oppfylle NIBs bærekraftskrav for å være kvalifisert.

Sparebanken Sør er den sjette største sparebanken i Norge, målt etter totale eiendeler. Banken ble stiftet etter en sammenslåing mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør i 2014. Bedriftskunder utgjør ca. 35 % av bankens låneportefølje.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt

Ms Sari Cabell, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0519, sari.cabell@nib.int

Mr Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

29 Aug 2018

Sparebanken Sør

EUR 1052 million