Image: Rigas Siltums AS

5 Jul 2023

Ziemeļvalstu Investīciju banka finansē centralizētās siltumapgādes infrastruktūras uzlabojumus Rīgā

Ziemeļvalstu Investīciju banka (NIB) un AS “RĪGAS SILTUMS” ir parakstījušas līgumu par 20 miljonu eiro atbalstu 2022.-2023. gada investīciju programmai, kuras mērķis ir uzlabot centralizētās siltumapgādes infrastruktūru Rīgā, Latvijā.

Leguldījumu programmas kopējās izmaksas ir 29 miljoni eiro, un NIB finansēs 70% no tās kopējām izmaksām. Programma ir sadalīta divos atsevišķos apakšprojektos.

Pirmais apakšprojekts ir vērsts uz siltumapgādes sistēmu paplašināšanu un rekonstrukciju. AS “RĪGAS SILTUMS” mērķis ir rekonstruēt novecojušos, pagājušā gadsimta 60-tajos un 70-tajos gados būvētos siltumapgādes cauruļvadus. Šie rekonstrukcijas darbi palīdzēs uzlabot centralizētās siltumapgādes tīkla kopējo veiktspēju un samazinās enerģijas zudumus. Savukārt siltumapgādes sistēmas paplašināšana ļaus piesaistīt un apkalpot jaunus klientus, kā arī samazināt gaisa piesārņojumu.

Otrā apakšprojekta mērķis ir veicināt enerģijas ražošanu no atjaunojamiem resursiem, kā arī uzlabot siltuma ražošanas efektivitāti. AS “RĪGAS SILTUMS” plāno palielināt uz  atjaunojamajiem energoresursiem balstītas enerģijas ražošanas jaudas, tādejādi samazinot atkarību no dabasgāzes. Uzņēmums uzstādīs arī siltumsūkņus un dūmgāzu kondensatorus, lai optimizētu esošo ražošanas iekārtu energoefektivitāti. Projekta rezultātā no atjaunojamiem energoresursiem tiks saražotas 53,000 MWh siltuma gadā, kā arī samazināts primārās enerģijas patēriņš ar 29,000 MWh. Otrais apakšprojekts var tikt iekļauts NIB vides obligācijās, kad projekts būs saņēmis visas nepieciešamās vides atļaujas.

“NIB aizdevums uzņēmumam “RĪGAS SILTUMS” apliecina mūsu apņēmību atbalstīt ilgtspējīgas centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveidošanu Rīgā. Kopā mēs veicinām videi draudzīgāku nākotni, uzlabojot energoefektivitāti un attīstot atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu,” saka NIB prezidents un izpilddirektors Andrē Kīsveks.

“Esam gandarīti, ka mūsu investīciju  programmu atbalsta  Ziemeļvalstu Investīciju banka. Šis finansējums veicina pārmaiņu mērķu sasniegšanu, kā arī veicina finansējuma portfeļa diversifikāciju, kas ir īpaši būtiski, ņemot vērā plānotos nākotnes ieguldījumus.  AS “RĪGAS SILTUMS” redzam kā enerģijas apmaiņas platformu, kas fokusējas uz dažādiem enerģijas veidiem, izmantojot dažādus atjaunojamos avotus, un nodrošina klientus ar enerģiju par visizdevīgāko cenu. Plānojam nodrošināt 90% centralizētās siltumapgādes sistēmas pārklājumu Rīgā, līdzīgi tā kā tas ir Ziemeļvalstīs, kā arī līdz 2026. gada beigām 90% no mūsu enerģijas tiks saražota no atjaunojamiem resursiem,” saka AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekle Vineta Kutkēviča.

AS RĪGAS SILTUMS ir publisku personu kontrolē esoša privāta kapitālsabiedrība.  Akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA “Enerģijas risinājumi. RIX” (2%), AS “LATVENERGO” (0,005%). Uzņēmums ir atbildīgs par enerģijas ražošanu un centralizēto siltumapgādi Rīgas pilsētai. 

Ziemeļvalstu Investīciju bankair starptautiska finanšu iestāde, kas pieder astoņām dalībvalstīm: Dānija, Igaunija, Islande, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Norvēģija, Somija, Zviedrija un Zviedrija. Banka finansē privātos un publiskos projektus dalībvalstīs un ārpus tām. NIB ir augstākais iespējamais kredītreitings AAA/Aaa, ko piešķīrušas vadošās reitingu aģentūras Standard & Poor’s un Moody’s.


Plašākai informācijai:

Kersti Talving, Vecākā baņķiere, Publiskais sektors & komunālie pakalpojumi, tālruņa numurs +358 10 618 0245, Kersti.Talving@nib.int.

Deivids Rasmussons, Komunikācijas dienests, tālr.: +358 50 476 3071, David.Rasmusson@nib.int .

Linda Rence, sabiedrisko attiecību daļas vadītāja, mob. +371 26445709, e-pasts linda.rence@rs.lv .

Related resources

05 Jul 2023

Rigas Siltums AS

EUR 20 million

Article

25.8.2023

Rīgas siltums: Pioneering sustainable district heating