Foto: Latvenergo

16 Dec 2019

NIB finansē elektroenerģijas sadales tīkla modernizāciju Latvijā

Ziemeļu Investīciju banka (NIB) un Latvijas energoapgādes uzņēmums AS „Latvenergo” ir noslēguši aizdevuma līgumu 100 miljonu eiro apmērā uz 15 gadiem, lai finansētu Latvenergo koncerna investīcijas elektrības sadales tīklā.

Investīciju programmas mērķis ir palielināt energoapgādes drošību un uzlabot sadales tīkla pakalpojumu kvalitāti, atjaunojot un digitalizējot sadales tīklu.

Investīcijas ietver gaisvadu līniju nomaiņu ar pazemes kabeļiem, veco transformatoru punktu nomaiņu, viedo skaitītāju ierīkošanu un citus uzlabojumus.

“Investīcijas ilgtspējīgā elektroenerģijas sadales infrastruktūrā ir ļoti svarīgas Latvijas tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei. Pateicoties efektivitātes uzlabojumiem, koncerns gūs finanšu ietaupījumus un sniegs labākus pakalpojumus klientiem,” saka NIB prezidents un izpilddirektors Henriks Normans.

Atjaunotais sadales tīkls ļaus ik gadu ietaupīt 3,3 GWh enerģijas. Turklāt viedo skaitītāju ierīkošana palielinās pieslēgto lietotāju īpatsvaru no 49 % līdz 95 %.

AS „Latvenergo” ir valstij piederošs energoapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību. Elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošina tās meitas uzņēmums AS „Sadales tīkls”, lielākais sadales sistēmas operators Latvijā.

NIB ir starptautiska finanšu iestāde, kas pieder astoņām dalībvalstīm: Dānijai, Igaunijai, Somijai, Islandei, Latvijai, Lietuvai, Norvēģijai un Zviedrijai. Banka finansē privātos un publiskos projektus dalībvalstīs un ārpus tām. Vadošās reitingu aģentūras Standard & Poor’s un Moody’s ir piešķīrušas NIB augstāko iespējamo kredītreitingu AAA/Aaa.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar

vecāko kreditēšanas vadītāju Kersti Talvingu pa tālruni +358 10 618 0245, Kersti.Talving@nib.int
vai Vitautas Brazaiti, Komunikācijas nodaļa, pa tālruni +358 10 618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

16 Dec 2019

Latvenergo A/S

EUR 100 million