Foto: VSIA Latvijas Valsts ceļi

16 Jul 2021

NIB finansē apvedceļa PPP projektu Latvijā

Ziemeļu Investīciju banka (NIB) un AS „Kekava ABT” ir parakstījušas aizdevuma līgumu 61.1 miljona eiro apmērā uz 21 gadiem, lai līdzfinansētu Ķekavas apvedceļa būvniecību, kas kļūs par pirmo lielo privātās un publiskās partnerības (PPP) projektu Latvijā.

AS „Kekava ABT” ir jaunizveidots uzņēmums, kas dibināts ar mērķi projektēt, būvēt, finansēt un ekspluatēt Ķekavas apvedceļa projektu saskaņā ar PPP līgumu ar Latvijas Satiksmes ministriju.

Projekta ietvaros tiks izbūvēts un uzturēts 17,5 kilometrus garš ceļa posms, kas ļaus apbraukt Ķekavu. No ceļa kopējā garuma 14,4 kilometri tiks izbūvēti no jauna, bet 3,1 kilometrs būs esošs ceļš. Ķekavas apvedceļš kļūs par daļu no Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) un Via Baltica (E67) – 1722 km gara ceļa, kas savieno sešas valstis no Prāgas līdz Helsinkiem.

„Minētais ceļš E67 ir svarīgs starptautisks koridors un stratēģiski nozīmīgs ceļš, jo īpaši mūsu Baltijas valstīm. Ķekavas apvedceļa projekts ir pirmais lielais PPP projekts Latvijā, un tādējādi tas var kalpot par stimulu citiem lielākiem infrastruktūras projektiem reģionā,” norāda Ziemeļu Investīciju bankas prezidents un izpilddirektors Andrē Kūsveks.

Jaunais apvedceļš būs moderns četru joslu apvedceļš ar paralēliem ceļiem, tiltiem un tuneļiem. Ķekavas apvedceļa izbūve uzlabos satiksmes plūsmu no Rīgas uz Lietuvu un pārējo Eiropu.

NIB finansē projektu sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku (EIB).

Publiskais partneris šajā projektā ir Satiksmes ministrija, kuras uzdevumā projektu saskaņoja un ieviesīs Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Aizņēmēju AS „Kekava ABT” dibināja konsorcijs, kuram uzņēmums pieder. Konsorciju veido Luksemburgā reģistrēts infrastruktūras fonds „TIIC 2 S.C.A. SICAR”, kā arī Latvijas būvniecības uzņēmumi AS „A.C.B.” un CBF SIA „Binders”. Pēc projekta konkursa noslēguma konsorciju kā vēlamo pretendentu izvēlējās Latvijas Satiksmes ministrija. Partnerības līguma darbības termiņš ir 23 gadi.

NIB ir starptautiska finanšu iestāde, kas pieder astoņām dalībvalstīm: Dānijai, Igaunijai, Somijai, Islandei, Latvijai, Lietuvai, Norvēģijai un Zviedrijai. Banka finansē privātos un publiskos projektus dalībvalstīs un ārpus tām. Vadošās reitingu aģentūras Standard & Poor’s un Moody’s ir piešķīrušas NIB augstāko iespējamo kredītreitingu AAA/Aaa.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar

vecāko kreditēšanas vadītāju Thomas Haga par tālruni 358 10 618 0353, Thomas.Haga@nib.int
vai Iiris Anttalainen, Komunikācijas nodaļa, pa tālruni +358 10 618 0235, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

16 Jul 2021

AS Kekava ABT

EUR 61.1 million

Article

27.8.2021

Connecting the region through public-private partnerships