7 Aug 2014

Šiaurės investicijų bankas finansuos pirmąją Lietuvos ir Lenkijos elektros jungtį

Šiaurės investicijų bankas (NIB) ir AB „Litgrid“ pasirašė 50 milijonų eurų paskolos dešimčiai metų sutartį Lietuvos ir Lenkijos elektros jungties statybai. „LitPol Link“ jungtis pirmą kartą sujungs Lietuvos ir Vakarų Europos elektros infrastruktūras.

163 km ilgio elektros tinklų linija nuo Alytaus iki Elko miesto Lenkijoje dviejų šalių elektros sistemas sujungs pirmą kartą istorijoje. Jungtis suteiks galimybę Lietuvai bei kitoms Baltijos valstybėms per Lenkiją importuoti ir eksportuoti elektros energiją į Vakarų Europą.

„LitPol Link“ jungtis padės diversifikuoti elektros energijos pirkimo šaltinius ir, kartu su kitais strateginiais energetikos projektais, integruoti Baltijos šalis į Europos energijos tinklus“,- sako NIB prezidentas Henrikas Normanas.

Jungties schemą sudarys trys dalys – pastotės abiejose šalyse, nuolatinės srovės intarpas Alytuje ir aukštos įtampos dvigrandė elektros linija. Lietuvoje bus nutiesta apie 51 km jungties trasos, o likusi jos dalis tęsis Lenkijoje. Planuojama, kad 500 MW galios jungtis pradės veikti 2015 m. pabaigoje.

AB „Litgrid“ yra Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius. „LitPol Link“ jungties projektą „Litgrid“ įgyvendina kartu su Lenkijos elektros tinklų bendrove „PSE“.

Šiaurės investicijų bankas (NIB) yra daugiašalė finansų institucija, kurios akcininkai yra aštuonių šalių vyriausybės: Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos. Bankas finansuoja privačius ir viešuosius projektus šalyse narėse bei už jų ribų. NIB suteikti aukščiausi kredito reitingai – AAA (Standard & Poor’s) bei Aaa (Moody’s).

Daugiau informacijos suteiks

Jarno Virtanen, vyr. vadybininkas, tel. +358 10 618 0435,

Erika Brazaitytė, Komunikacijos skyrius, tel. +358 10 618 0431,

Related resources

06 Aug 2014

Litgrid AB

EUR 50 million

Article

8.2.2016

Litgrid: Baltic energy ring is now complete