16 Sep 2013

NIB finansuoja Lietuvos integraciją į Europos elektros rinką


Foto: Litgrid AB

Šiaurės investicijų bankas (NIB) ir Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius AB Litgrid pasirašė 10 metų trukmės 22 milijonų eurų paskolos sutartį dėl nacionalinio tinklo rekonstrukcijos ir parengimo integracijai į Šiaurės ir Europos elektros rinkas.

NIB finansuojamais projektais ketinama rekonstruoti Klaipėdos ir Panevėžio pastotes, Šiaulių pastotę ir skirstyklą bei kitas mažesnes 110 kV skirstyklas. Šių projektų bendras biudžetas – 45 milijonai eurų. Projektai bus įgyvendinti iki 2016 m. pabaigos.

Investicijos pagerins perdavimo tinklo saugumą ir patikimumą bei leis Lietuvai prisijungti prie Europos elektros tinklo per jungtis su Švedija (NordBalt 700 MW) ir Lenkija (LitPol 1 000 MW).

Šios investicijos yra 2013–2017 m. Litgrid 479 milijonų eurų vertės investicinės programos dalis. Šia programa siekiama sumažinti transformatorinės elektros nuostolius iki 2,2 GWh per metus, bei tokiu būdu sumažinti bendrą nuostolį tinkle 1%. Šis tinklo patobulinimas skatins ekonominę veiklą ir efektyvesnį gamybos pajėgumų naudojimą.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius AB Litgrid yra atsakingas už nacionalinės energetikos sistemos integravimą į Europos energetikos infrastruktūrą ir elektros rinką. Valstybinėje įmonėje dirba 220 darbuotojų, ji yra atsakinga už strateginių elektros tarpvalstybinių jungčių NordBalt (tarp Lietuvos ir Švedijos) ir LitPol Link (tarp Lietuvos ir Lenkijos) įgyvendinimą.

Šiaurės investicijų bankas (NIB) yra daugiašalė finansų institucija, kurios akcininkai yra aštuonių šalių vyriausybės: Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos. Bankas finansuoja privačius ir viešuosius projektus šalyse narėse bei už jų ribų. NIB suteikti aukščiausi kredito reitingai – AAA („Standard & Poor’s“) bei Aaa („Moody’s“).

Daugiau informacijos suteiks

Arild Moen, Senior Communications Manager, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

12 Sep 2013

Litgrid AB

EUR 22 million