Šiaulių termofikacinė elektrinė. Nuotrauka: Šiaulių Energija

1 Feb 2023

NIB finansuoja atsinaujinančios šilumos gamybą Šiauliuose

Šiaurės investicijų bankas (NIB) ir AB „Šiaulių energija“ pasirašė devynerių metų trukmės 10 mln. eurų paskolą, skirtą naujos biokuro katilinės projektavimui ir statybai Šiauliuose.

Nauja 20 MW galios katilinė gamtines dujas pakeis tvariu biokuru, taip minimizuodama iškastinio kuro vartojimą šilumos gamyboje.

Padidinus gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalį, ženkliai sumažės Šiaulių ir aplinkinių gyvenviečių centralizuoto šilumos tiekimo poveikis aplinkai. Skaičiuojama, kad pastačius naująją katilinę, su AB „Šiaulių energija“ gaminama šiluma susijusių CO2 emisijų mažės 78 proc.

Mažinant gamtinių dujų naudojimą, didžiausią naudą patirs bendrovės centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai. Energijos šaltinių diversifikavimas padidins tiekimo saugumą, taip užtikrinant stabilesnes gamybos išlaidas ir šildymo kainas. Ilguoju laikotarpiu, išaugę gamybos pajėgumai, didesnis atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas ir augantis pastatų energetinis efektyvumas, gali padėti „Šiaulių energijai“ beveik visiškai atsisakyti iškastinio kuro naudojimo ateityje.

„Šis projektas – puikus pavyzdys, kaip energetinį atsparumą didinti ekonomiškai naudingomis ir tvariomis priemonėmis. Vis augant poreikiui užtikrinti pakankamą atsinaujinančios energijos gamybą,  esame pasiruošę padėti Lietuvai spartinti panašias investicijas ir ateityje“, – sako NIB prezidentas ir generalinis direktorius André Küüsvekas.

AB „Šiaulių energija“ tiekia centralizuotą šilumą ir karštą vandenį Šiaulių miesto ir rajono vartotojams. Šiuo metu įmonė iš viso eksploatuoja 15 katilinių, iš kurių 13 yra pilnai automatizuotos. Šiaulių miesto savivaldybei priklauso 95,3 proc. įmonės akcijų.

NIB yra tarptautinė finansų įstaiga, priklausanti aštuonioms šalims narėms: Danijai, Estijai, Suomijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Norvegijai ir Švedijai. Bankas finansuoja privačiuosius ir viešuosius projektus šalyse narėse ir už jų ribų. Tarptautinės skolinimosi reitingų agentūros „Standard & Poor‘s“ ir „Moody‘s” yra suteikusios NIB didžiausią įmanomą AAA/Aaa kredito reitingą.

Daugiau informacijos:
Vilius Girkontas, vyresnysis bankininkas, tel. +358 10 618 0240, el. p. Vilius.Girkontas@nib.int
Vytautas Brazaitis, komunikacijos skyrius, tel. +358 10 618 0235, el. p. Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

31 Jan 2023

Šiaulių Energija AB

EUR 10 million