9 Jul 2020

NIB:n uudistetut säännöt tulevat voimaan 29. heinäkuuta

Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) pohjoismaiset ja baltialaiset omistajamaat ovat hyväksyneet pankin sääntöihin muutokset, joilla varmistetaan terveiden pankkitoimintaperiaatteiden jatkuva noudattaminen. Muutokset tulevat voimaan 29.7.2020.

Pankkialalla on viime talouskriisin jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia pääoman ja riskien hallinnan sekä sääntelyyn perustuvan valvonnan suhteen. Pankin omistajamaat ovat päivittäneet pankin säännöt, jotta NIB mukautuu tähän kehitykseen ja pankin asema säilyy vahvana myös tulevaisuudessa.

Sääntömuutokset laajentavat NIB:n rahoitusmahdollisuuksia ja varmistavat pankin toimintojen tehokkaan valvonnan. Uudistettu säännöstö lisää NIB:n joustavuutta ja mahdollistaa rahoituksen entistä tehokkaamman kohdistamisen tuottavuutta parantaviin ja ympäristöä hyödyttäviin hankkeisiin.

Pääoman ja riskien hallintaa koskevat terveet ja kattavat sisäiset säännöt takaavat pankin velkakirjahaltijoille, että NIB säilyttää myös jatkossa parhaan mahdollisen luottokelpoisuusluokituksen ja pystyy hankkimaan pääomamarkkinoilta varoja edullisin ehdoin. Tämä on tärkeää, jotta pankki voi toimia tehokkaasti.

Hyväksytyt sääntömuutokset:

  • Nykyinen lainanantokatto korvataan terveiden pankkitoimintaperiaatteiden mukaisella, riskiperusteisella ja kattavalla toimintakehikolla, jolla hallitaan pääomaa ja likviditeettiä ja otetaan käyttöön vähimmäisvaatimukset pääomalle, likviditeetille ja velkaantumisasteelle.
  • Erityislainafasiliteetit eli ns. projekti-investointilainat (PIL) ja ympäristöinvestointilainat (MIL) lakkautetaan. PIL- ja MIL-lainajärjestelyjen jäljellä olevat lainasummat sekä tämäntyyppiset uudet lainat siirretään osaksi NIB:n tavanomaista lainoitustoimintaa.
  • Institutionaalista hallintoa parannetaan, pankin valvontakomitean ja ulkoisten tilintarkastajien rooleja selvennetään ja valvontakomitean puheenjohtajiston roolia vahvistetaan.
  • Pääomasijoitukset sallitaan uutena rahoitusmuotona lainojen ja takuiden lisäksi. Tämä vaatii kuitenkin hallituksen yksimielisen ennakkopäätöksen ja pääomaan perustuvien rajoitusten noudattamista.

11.2.2004 päivätty NIB:tä koskeva sopimus ja 28.2.2020 päivätty sopimusmuutos, johon on liitetty muutetut säännöt, ovat luettavissa täällä.

Muutoksista voi lukea täällä.

Lisäksi tarkemmat pääoman ja likviditeetin hallintaa koskevat sisäiset säännöt on esitetty uudessa asiakirjassa “Principles for Capital and Liquidity Management”. Nämä sisäiset säännöt antavat NIB:n omistajille työkalun ohjata tarkemmin, neuvoston kautta, säännöissä määritettyä pääomaa sekä likviditeetin hallintaa ja rajoituksia. Neuvoston jäseniä ovat NIB:n pohjoismaisten ja baltialaisten omistajamaiden valtiovarain-, kauppa- ja teollisuus- sekä työ- ja elinkeinoministerit.

”Pyrimme vahvistamaan NIB:tä ja tukemaan kolmen A:n korkeinta mahdollista luottokelpoisuusluokitusta, jotta pankki voi täyttää tehtävänsä ja käyttää pääomaansa mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on erityisen tärkeää nykyisessä tilanteessa, jossa ennennäkemätön COVID-19-kriisi lisää haasteita. Sääntömuutosten myötä olemme vakuuttuneita siitä, että pankki jatkaa tärkeänä toimijana sekä vaikuttaa kestävään kehitykseen ja hyvinvoinnin kasvuun Pohjoismaiden ja Baltian alueella”, sanoo Vilius Šapoka, Liettuan valtiovarainministeri ja NIB:n neuvoston puheenjohtaja.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Henrik Normann, puh. +358 10 618 001, info@nib.int

Viestintäjohtaja Jukka Ahonen, puh. +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int