Photo: Suur-Savon Sähkö Oy

15 Dec 2023

NIB tukee Suur-Savon Sähkö Oy:n investointeja energiainfrastruktuuriin alueen kehittämiseksi

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja paikallinen energiayhtiö Suur-Savon Sähkö Oy ovat allekirjoittaneet kymmenen vuoden 45 miljoonan euron lainasopimuksen, jolla edistetään investointihankkeita vuosina 2023–2024.

Suur-Savon Sähkö Oy:n investointiohjelmassa keskitytään alueen energiainfrastruktuurin parantamiseen. Laajaan ohjelmaan sisältyvät maakaapeleiden asentaminen, uusien ilmajohtojen rakentaminen ja neljän sähköaseman rakentaminen maaseudulle. Strateginen investointi on tärkeä sähkönjakeluverkon toimintavarmuuden ja kapasiteetin lisäämiseksi, sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottamiseksi.

Lisäksi investoinneilla valmistellaan uusien sähköautojen latausasemien rakentamista, aurinkopuistojen liittämistä ja valokuituverkon laajentamista.

”NIB voi tarjota pitkäaikaista rahoitusta ratkaisevan tärkeisiin investointeihin energiainfrastruktuurin kehittämiseksi. Lainasopimus tukee Suur-Savon Sähkö Oy:n hankkeita, joilla se vahvistaa sähkönjakeluverkkoa, parantaa toimitusvarmuutta ja ottaa käyttöön uusiutuvia energialähteitä”, NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek sanoo.

”Tavoitteenamme on tehdä puhtaan energian käyttöön siirtymisestä totta Järvi-Suomessa. Tuuli- ja aurinkovoimaan on suunnitteilla suuria investointeja alueellamme. Yksittäiset kotitaloudet investoivat pienemmässä mittakaavassa aurinkoenergiaan. Lisäksi sähköajoneuvojen suosio kasvaa jatkuvasti. Kaikki tämä haastaa sähkönjakeluverkkomme. Olemme iloisia NIB:n kanssa solmitusta sopimuksesta. Yhteistyö tukee meitä alueen tulevaisuuteen tehdyissä investoinneissa”, Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo.

Paikallisella energiayhtiöllä Suur-Savon Sähkö Oy:llä on keskeinen rooli sähkön tuotannossa, jakelussa ja myynnissä sekä kaukolämpö- ja valokuituverkkopalvelujen tuottamisessa alueella. Yhtiö, jonka enemmistöomistajia ovat alueen kunnat ja Suur-Savon Energiasäätiö, on ratkaisevan tärkeä energia-alan toimija alueella.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Sebastian Påwals, Director, puh. 010 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Kari Jaukkuri, Senior Banker, Public Sector & Utilities, puh. +358 10 618 0237, Kari.Jaukkuri@nib.int

David Rasmusson, Communications, puh. +358 50 476 3071, David.Rasmusson@nib.int

Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö Oy, puh. +358 50 596 5482, markus.tykkylainen@sssoy.fi

Related resources

14 Dec 2023

Suur-Savon Sähkö Oy

EUR 45 million