Jeanette Vitasp, NIB Vice-President, Head of Lending, ja Arjen Berends, Wärtsilä CFO, Executive Vice President, allekirjoitustilaisuudessa.

13 Sep 2023

NIB rahoittaa Wärtsilän tutkimus- ja kehitysohjelmaa hiilestä irtautumiseksi meriteollisuus- ja energia-aloilla

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja suomalainen teknologiakonserni Wärtsilä Oyj Abp ovat allekirjoittaneet kymmenen vuoden laina-ajalla 75 miljoonan euron lainasopimuksen, jolla rahoitetaan investointeja yhtiön tutkimus- ja kehitystyöhön vuosina 2023–2025. Investoinneilla pyritään nopeuttamaan irtautumista hiilestä meriteollisuudessa ja siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön.

Wärtsilä toimittaa innovatiivisia teknologioita ja kokonaisvaltaisia elinkaariratkaisuja meriteollisuus- ja energiamarkkinoille. NIB:n lainalla Wärtsilä voi rahoittaa pitkän aikavälin investointejaan tutkimus- ja kehitystyöhön uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämiseksi meriteollisuudessa ja sähköntuotannossa. Hanke voidaan rahoittaa NIB:n ympäristöjoukkovelkakirjoilla.

Wärtsilä painottaa tutkimus- ja kehitystyötä nopeuttaakseen hiilestä irtautumista meriteollisuudessa ja energiantuotannossa innovaatioiden, kohdennettujen investointien ja yhteistyön avulla. Meriteollisuuden liiketoiminta-alueella tutkimus- ja kehitystyössä keskitytään pääasiassa uusien kestävien polttoaineratkaisujen kehittämiseen meriteollisuudelle. Wärtsilän tavoitteena on kehittää ja luoda tuotevalikoima, joka on valmis hiilineutraaleihin polttoaineisiin vuoteen 2030 mennessä.

Energia-alan liiketoiminta-alueella Wärtsilän tutkimus- ja kehitystyössä keskitytään tehostamaan moottoreita, joita käytetään erillisinä ratkaisuina huippukuormituksen aikana tasapainottamaan joustavasti jaksoittaista uusiutuvan energian tuotantoa. Yhtiö kehittää myös erilaisia energiaratkaisuja, joissa moottorit ja energianvarastointijärjestelmät yhdistetään uusiutuvan energian tuotantoon.

”Hiilestä irtautuminen on selvästi nopeutumassa sekä meriteollisuus- että energia-alalla, minkä mahdollistavat lukuisat uudet teknologiat ja vaihtoehtoiset energialähteet. NIB jatkaa Wärtsilän tutkimus- ja kehitystyön rahoittamista ja tukee yhtiön asemaa näiden muutosten vauhdittajana, joka painottaa erityisesti vastuullisia innovaatioita”, NIB:n varatoimitusjohtaja ja lainanantojohtaja Jeanette Vitasp sanoo.

Wärtsilällä on yhteensä yli 240 toimipaikassa ja 79 maassa 17 600 työntekijää, jotka tekevät työtä hiilineutraaliuteen siirtymisen mahdollistamiseksi meriteollisuus- ja energia-aloilla eri puolilla maailmaa. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius omassa toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä. Wärtsilä on Helsingin arvopaperipörssissä (Nasdaq Helsinki) noteerattu osakeyhtiö.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja
Liisa Vuorinen, Senior Banker, puh. +358 10 618 0248, Liisa.Vuorinen@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications, puh. +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

08 Sep 2023

Wärtsilä Corporation

EUR 75 million