Imatran vesivoimalaitos Kuva: Fortum Corporation

27 Apr 2020

NIB rahoittaa vesivoimalaitosten kunnostusta Ruotsissa ja Suomessa

NIB ja Fortum Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen 70 miljoonan euron lainasta, jonka takaisinmaksuaika on kymmenen vuotta ja jolla rahoitetaan kahden vesivoimalaitoksen kunnostamista Ruotsissa ja yhden vesivoimalaitoksen kunnostamista Suomessa. Investoinnilla parannetaan turvallisuutta, korjataan padon ja patoaukon rakenteita ja pidennetään vanhojen vesivoimalaitosten elinkaarta.

Investointi sisältää nykyisten vesivoimalaitosten kunnostamisen Imatralla ja Jämtlandin Långströmmenissä Ruotsissa. Nämä projektit valmistuivat vuonna 2019.

Fortum aloitti Dalarnan vesivoimalan Trängslet kunnostamisen vuonna 2019. Työn odotetaan valmistuvan vuonna 2025. Fortum aikoo myös aloittaa uuden vesivoimalan kunnostamisen Ruotsissa vuonna 2020.

Nämä kolme vesivoimalaitosta on rakennettu vuosina 1920‒1960. Kunnostukseen kuuluu patorakenteiden ja patoluukkujen korjaus ja vahvistaminen, patoaukkojen kapasiteetin lisääminen, uusien nostolaitteiden ja sillankansien rakentaminen sekä sähköjärjestelmien uusiminen. Projekti pidentää patorakenteiden käyttöikää noin 50 vuodella ja mahdollistaa uusiutuvan energian tuottamisen.

Investoinneilla uudistetaan voimalaitosten patojen rakenteita laitosten toiminnan turvallisuuden parantamiseksi. Investointi ei luo verkostoon uutta kapasiteettia. Se parantaa kuitenkin toimitusvarmuutta ja pitää yllä sähkömarkkinoiden toimivuuden tehokkuutta NIB:n jäsenmaissa.

Fortum on johtava energiayhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhtiön palveluksessa on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2019 59 % Fortumin sähköntuotannosta oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja
Kari Jaukkuri, Senior Client Executive, puh. +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, puh. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

23 Apr 2020

Fortum Oyj

EUR 70 million