H-building of the Vaasa Central Hospital. Visualisation: YIT

3 Feb 2020

NIB rahoittaa Vaasaan rakennettavaa uutta keskussairaalarakennusta

NIB ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat allekirjoittaneet 72,5 miljoonan euron lainasopimuksen Vaasan keskussairaala-alueelle tulevaa uutta sairaalarakennusta varten.

Uusi H-rakennus kokoaa saman katon alle erikoissairaanhoidon ja Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluita. Tämä 10 kerrosta ja 36 000 kerrosneliömetriä käsittävä rakennushanke korvaa joitakin alueella nyt käytössä olevia tiloja.

”Väestö kasvaa ja ikääntyy. Terveydenhoitopalvelujen riittävyys kattamaan tästä aiheutuvat tarpeet on lähivuosina yksi julkisen rahoituksen suurimmista haasteista. Investoinnit palveluiden keskittämiseksi samaan alueeseen lievittävät näitä paineita tehostamalla toimintoja ja pienentämällä alueen terveydenhoitokuluja”, NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann sanoo.

Kustannussäästöistä suurin osa liittyy ylläpitokustannusten supistumiseen ja henkilöstötarpeen pienenemiseen. Kustannustehokkuuteen saatavien parannusten lisäksi sairaalan erikoissairaanhoidon pääsyaikojen odotetaan lyhenevän, mikä parantaa potilaille tarjottavaa palvelua.

Vuonna 2019 aloitettujen rakennustöiden on määrä valmistua vuonna 2022. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 145 miljoonaa euroa.

Vaasan sairaanhoitopiiri on 13 jäsenkunnan omistama kuntayhtymä Pohjanmaalla. Se vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä alueen 170 000 asukkaalle.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/aaa.

Lisätietoja antavat
Olli Lempiäinen, Senior Client Executive, puh. +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, puh. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

31 Jan 2020

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

EUR 72.5 million