31 Jan 2014

NIB rahoittaa uusien tilojen rakentamista yliopistokampuksille

Illustraatio Tampereen Kampus Areenasta: Arkkitehdit LSV Oy

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Suomen yliopistokiinteistöt Oy ovat allekirjoittaneet 75 miljoonan euron lainasopimuksen neljän uuden toimitilan rakentamiseksi Tampereen ja Jyväskylän kampuksille.

Tämän 15 vuoden lainan avulla rahoitetaan uutta luonnon- ja lääketieteiden tutkimustyötä tukevaa rakennusta, Kauppi Health Research Centre:a Tampereen kampuksella. Tämä uusi terveyden tutkimuskeskus tuottaa moderneja toimisto-, opetus- ja laboratoriopalveluja Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön, Tampereen teknillisen yliopiston kemian ja biotekniikan laitoksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarpeisiin.

”Kun lääketieteellistä tutkimustyötä harjoitetaan rinnan sairaalan toimintojen kanssa, oppiminen tehostuu ja paikallisen terveydenhuoltojärjestelmän kilpailukyky paranee”, sanoo NIBin toimitusjohtaja Henrik Normann.

NIBin myöntämällä lainalla rahoitetaan lisäksi uuden palvelu- ja toimistorakennuksen rakentamista Tampereen teknillisen yliopiston tarpeisiin Kampusareenalle, joka on opiskelijoita ja tutkijoita varten luotu palvelukeskittymä. Kolmas uusi rakennus rakennetaan Jyväskylän yliopiston kampukselle kauppakorkeakoulun ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käyttöön.

Kahdesta viimeksi mainitusta rakennuksesta varataan tiloja myös yritysten käyttöön tavoitteena edistää yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä.

Neljäs rakennus rakennetaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja koulutuksen tutkimuslaitoksen käyttöön. Toimintojen siirtäminen saman katon alle lisää työskentelyn tehokkuutta ja mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön yliopiston ja koulutuksen tutkimuslaitoksen välillä.

”NIBin pitkän aikavälin rahoitus tukee hyvin investointiemme taloudellista elinkaarta ja monipuolistaa lainasalkkuamme”, sanoo Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Mauno Sievänen.

Suomen yliopistokiinteistöt Oy rakentaa, kunnossapitää, kehittää ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin Suur-Helsingin ulkopuolella. Yhtiön omistavat Suur-Helsingin ulkopuoliset yliopistot ja Suomen valtio.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/aaa.

Lisätietoja:
Tarja Kylänpää, Senior Director, Head of Infrastructure, Transportation & Telecom Group, puh. +358 10 618 0237,

Arild Moen, Senior Communications Officer, puh. +358 10 618 0496,

Related resources

31 Jan 2014

University Properties of Finland Ltd

EUR 75 million

Article

5.10.2015

Kampusareena: Grass roof campus to nourish high-tech dexterity