4 Dec 2014

NIB rahoittaa tuulivoimapuistohanketta Vaasassa

NIB on myöntänyt 20 miljoonan euron lainan EPV Tuulivoima Oy:lle Torkkolan tuulivoimapuiston rakentamiseksi Vaasaan. Laina-aika on 12 vuotta.

Torkkolan tuulivoimapuistoon rakennetaan 16 kappaletta 3,3 MW:n tuuliturbiinia, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 52,8 MW.

Kesäksi 2015 valmistuvan puiston arvioitu vuosittainen sähköntuotanto on 150 000 MWh. Hanke auttaa Suomea saavuttamaan tavoitteen 6 TWh:n suuruisesta tuulivoimatuotannosta vuoteen 2020 mennessä.

EPV Tuulivoima Oy:n ainutlaatuinen omistusrakenne vastaa Suomessa energiayhtiöitä varten kehitettyä ns. ”Mankala-periaatetta”. Mankala-yhtiöt tuottavat energiaa omakustannushintaan omistajilleen. EPV Energia Oy omistaa kokonaan EPV Tuulivoima Oy:n. EPV Energia Oy on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa ja toimittaa sähköä ja lämpöä osakkailleen.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Sebastian Påwals, Director, Head of Energy & Environment, puh. +358 10 618 0527,
Arild Moen, Senior Communications Officer, puh. +358 10 618 0420,

Related resources

04 Dec 2014

EPV Tuulivoima Oy

EUR 20 million