Kuva: Terveystalo

13 May 2022

NIB rahoittaa Terveystalon jatkoinvestointeja digitaliseen terveydenhuoltoon

NIB ja Terveystalo Healthcare Holding Oy ovat sopineet 50 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitetaan Terveystalon investointeja digitaalisiin terveyspalveluihin sekä sovellusten, järjestelmien ja alustojen jatkokehitykseen. Nämä sijoitukset parantavat Terveystalon asiakas- ja työntekijäkokemusta ja vahvistavat yrityksen asemaa markkinoilla.

Seitsemänvuotisella lainalla rahoitetaan Terveystalon investointeja yrityksen digitaaliseen kehitykseen vuosina 2022–2025. Terveystalo on terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijä, ja suunniteltuihin investointeihin lukeutuu johtavien digitaalisten valmiuksien ja palveluiden kehittäminen edelleen. Näitä ovat esimerkiksi asiakkaille, yrityksille, julkiselle terveydenhuollolle ja lääketieteen ammattilaisille suunnatut sovellukset.  Lisäksi Terveystalo suunnittelee jatkavansa nykyaikaisen digitaalisen käyttöekosysteemin kehittämistä sekä yrityksen kehittämän digitaalisen alustan tuotteistamista.

Terveystalo on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja erityisesti digitalisaatioon ja asiakaskokemukseen sekä kliiniseen ja toiminnalliseen laatuun. Niiden ansiosta Terveystalo on kehittänyt yhden alan johtavista digitaalisista alustoista Suomessa. Yrityksen digitaalinen alusta tarjoaa digitaalisia terveydenhuoltopalveluja kellon ympäri parantaen palvelujen saatavuutta sekä yrityksen yleistä tuottavuutta. Lisäksi tekoälyyn perustuvat datatyökalut, tiede ensin – ohjelmistokehitys ja muut uudet digitaaliset palvelut tuovat lisäarvoa Terveystalon asiakkaille ja työntekijöille sekä terveydenhuollon markkinoille.

”Viimeiset kaksi vuotta korostavat tarvetta nopeuttaa terveydenhuollon digitalisaatiota ja siihen liittyvän teknologian kehittämistä. Terveystalo on noussut terveydenhuoltoalan digitalisaation kärkeen vahvistamalla digitaalisia palveluja ja panostamalla merkittävästi huipputeknologisiin digitaalisiin sovelluksiin ja alustoihin”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek. 

”Digitalisaatiolla voimme ratkaista terveydenhuollon merkittävimpiä kestävyyshaasteita. Terveystiedon tehokkaammalla käytöllä, paremmalla hoidonohjauksella ja etävastaanotoilla on mahdollista parantaa sekä terveydenhuollon tuottavuutta, hoidon saatavuutta että työtyytyväisyyttä. Tavoitteenamme on löytää tapoja skaalata lääketieteellistä asiantuntemusta terveydenhuollon kroonisen ammattilaispulan ratkaisemiseksi. Pohjoismaisen Investointipankin rahoituksella vauhditamme digitaalista kehitystyötämme edelleen”, Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho sanoo.

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys. Sillä on noin 360 toimipaikkaa ympäri maata. Fyysisten toimipaikkojen lisäksi Terveystalo tarjoaa digitaalisia terveyspalveluita kellon ympäri. Ruotsissa Terveystalo tarjoaa työterveyspalveluja 120 toimipaikassa. Terveystalon asiakkaita ovat yritykset, yksityishenkilöt, yhteisöt ja julkisen sektorin asiakkaat.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

For further information, please contact  

Frank Reichelt, Senior Banker, at +358 10 618 0309, Frank.Reichelt@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications unit, at +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

12 May 2022

Terveystalo Healthcare Holding Oy

EUR 50 million