26 Aug 2014

NIB rahoittaa S-ryhmän uutta Sipoon logistiikkakeskusta

Havainnekuva uudesta logistiikkakeskuksesta. Kuva: S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy.

NIB osallistuu 148 miljoonalla eurolla S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy:n uuden Sipoon elintarvikelogistiikkakeskuksen rakentamisen rahoittamiseen. NIB:in myöntämä laina on osa 565 miljoonan euron syndikoitua luottojärjestelyä S-ryhmän logistiikkainvestointeihin. Järjestelyn koordinaattorina ovat toimineet Pohjola Pankki Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj, joiden osuudet lainassa ovat NIB:in kanssa samat. Luottosopimuksen muut lainoittajat ovat NIB:in lisäksi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä S-Pankki Oy 60 miljoonan euron osuuksillaan.

Investoinnin avulla rakennetaan täysin uusi, suurelta osin automatisoitu logistiikkakeskus S-ryhmän elintarvikkeille. S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy:n omistajia ovat kaikki S-ryhmän 20 alueosuuskauppaa sekä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK). Tarve uuden elintarvikelogistiikkakeskuksen rakentamiseksi on akuutti, sillä kauppoihin kuljetettavien tuotteiden määrä ja volyymi ovat nousseet merkittävästi viime vuosina eivätkä yhtiön nykyiset logistiikkatilat pysty enää vastaamaan tähän kasvaneeseen tarpeeseen. Valmistuessaan kokonaisuudessaan vuonna 2019, 190 000 neliömetrin elintarvikelogistiikkakeskus yhdistää useampia nyt käytössä olevia logistiikkakeskuksia saman katon alle.

Pitkälle automatisoitu keskus tuo S-ryhmälle merkittäviä vuotuisia kustannussäästöjä, sillä sekä kuljetuskustannukset että yleiset logistiikkakulut laskevat.

Uusi rakennus on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä hyödyntää maalämpöä sekä lauhdelämmön talteenottoa. Sipoon logistiikkakeskukselle haetaankin BREEAM-sertifikaattia, mikä on maailman johtava ja eniten käytetyin ympäristöarvioinnin menetelmä. Sipoon logistiikkakeskuksesta tulee valmistuessaan ensimmäinen NIB:in jäsenmaassa oleva BREEAMIN Excellent-luokituksen saanut teollisuuskiinteistö.

S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy on vuonna 2009 perustettu yhtiö, joka omistaa S-ryhmän toiminnan kannalta strategisimmat logistiikkakiinteistöt. Yhtiön vuokralaisina ovat SOK:n tytäryhtiöt Inex Partners Oy ja Meira Nova Oy.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Kim Krokfors, Senior Manager Origination, puh. 010 618 0517,

Niina Rantti, Communications Specialist, puh. 010 618 0265,

Related resources

26 Aug 2014

S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy

EUR 148 million