Kuva: PKS

2 Dec 2020

NIB rahoittaa Kuurnan vesivoimalaitoksen kunnostusta ja pienvoimalan rakennusta Suomessa

NIB ja Kuurnan Voima Oy ovat allekirjoittaneet 10 miljoonan euron ja kymmenen vuoden lainasopimuksen, jolla rahoitetaan Kuurnan vesivoimalaitoksen kunnostusta sekä uuden pienvesivoimalaitoksen rakentamista Pielisjokeen Pohjois-Karjalassa.

Kuurnan vesivoimalaitos rakennettiin alun perin vuonna 1971 ja voimalalla on käytössä kaksi Kaplan turbiinia, joiden nykyinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 18MW. Turbiinit tuottavat keskimääräisesti vuosittain 120GWh uusiutuvaa energiaa. NIBin lainalla rahoitetaan näiden turbiinien sekä generaattorin ja vanhan voimalan automaation kunnostamista. Lisäksi sekä padon rakenteet että vesireitit kunnostetaan.

Kokonaisuudessaan investointi on 20 miljoonaa euroa ja siihen sisältyy uuden kahdella 1MW koneistolla varustetun voimalaitoksen rakentaminen Kuurnan tulvauomaan. Uusi rakennettu Laurinvirran vesivoimalaitos käyttää 15 prosenttia Kuurnan voimalaitoksen virtaamasta. Laurinvirran voimalaitoksen vuosituotanto on 18 GWh, josta keskimäärin 4 GWh on tulva-ajan tuomaa lisätuotantoa Kuurnan kokonaistuotantoon. Tämä johtaa noin 5 000 tonnin CO2 -päästöjen välttämiseen.

Vesivoima on puhdas ja uusiutuva energiatuotannon muoto, mutta vesivoimalaitokset voivat aiheuttaa haittaa niitä ympäröiville ekosysteemeille. Kuurnan tulvauoma on kriittisesti uhanalaisen Saimaan järvilohen alkuperäistä lisääntymisaluetta. Kuurnan Voima Oy on aloittanut vuonna 2015 yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on tukea järvilohen luontaista lisääntymistä rakentamalla kutu- ja poikastuotantoalue Kuurnan tulvauomaan. Laurinvirta-projektin tarkoitus on mahdollistaa järvilohen luonnollinen lisääntyminen ensi kertaa viiteenkymmeneen vuoteen.

Laurinvirran kutualueen projekti on käänteentekevä järvilohen luontaisen lisääntymisen kannalta. Osa Laurinvirran voimalaitoksen putouskorkeudesta valjastetaan järvilohen poikastuotantoalueen rakentamiseen, mikä aiheuttaa voimalaitokselle tuotantomenetyksiä. Uoman yläpuolelle asennettavan uuden pienvoimalan tarkoitus on taata poikastuotantoalueelle riittävä vedensaanti sekä ottaa käyttöön ohijuoksutusuoman veden virtauksesta saatava tulva-aikainen lisäenergia ja siten lisätä koko Kuurnan tuottavuutta.

”Uusiutuvan energian ja energiatransition tukeminen on NIBin mandaatin keskiössä ja siksi meille on elintärkeää edistää kestäviä energiaprojekteja jäsenmaissamme. Tämä projekti on myös erinomainen esimerkki useiden eri sidosryhmien ja energiateollisuuden välisestä onnistuneesta yhteistyöstä, jossa kaikki toimivat yhdessä ympäristöasian hyväksi,” sanoo NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann.

Kuurnan Voima Oy on vuonna 1958 perustettu suomalainen paikallinen energia-alan yritys, jonka omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (89%) ja Joensuun kaupunki (11%).

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Kari Jaukkuri, Senior Manager Origination, at +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications Unit, at +358 10 618 0258, iiris.anttalainen@nib.int

 

Related resources

23 Nov 2020

Kuurnan Voima Oy

EUR 10 million