17 Nov 2023

NIB rahoittaa Kemijoki Oy:n vesivoimainvestointeja Pohjois-Suomessa

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Kemijoki Oy ovat allekirjoittaneet 15-vuotisen ja 50 miljoonan euron lainasopimuksen yhtiön investointiohjelman rahoittamiseksi vuosina 2023–2027.

Kemijoki Oy:n investointiohjelma keskittyy yhtiön vesivoimatuotannon päivittämiseen ja ylläpitoon. Se sisältää uusia innovaatioita, kuten lyhytaikaisen energiavaraston HYCAPin (HydroPower Capacity) sekä uuden ratkaisun kalojen vaelluksen varmistamiseksi vesivoimalaitoksilla.

Kemijoki Oy:n HYCAP-kehityshankkeessa pilotoidaan sähkövaraston ja vesivoimatuotannon yhteiskäyttöä, jonka ansiosta vesivoimalaitokset pystyvät vastaamaan sähkön kysynnän ja tuotannon lyhytaikaisiin muutoksiin. Uusi sähkövarastoratkaisu otettiin käyttöön Kurkiaskan voimalaitoksella maaliskuussa 2023, ja vastaavia ratkaisuja on tarkoitus rakentaa lisää tulevaisuudessa.

Vaelluskalakantojen vahvistaminen on merkittävä osa Kemijoki Oy:n strategisia tavoitteita ja luonnon monimuotoisuusohjelmaa. Yhtiö käyttää uudentyyppistä kelluvaa hydraulista kalatietä, jonka avulla kalat voivat vaeltaa patojen ja muiden vaellusesteiden ohi. Kemijoki Oy:llä on parhaillaan lupamenettelyssä Taivalkosken vesivoimalaitokselle suunniteltu kalatie. Yhtiö alkaa vuonna 2023 kehittää Rovaniemen alapuolisten voimalaitosten vaellusyhteyksiä, jotka mahdollistavat vaelluskalojen ylös- ja alasvaelluksen Perämereltä Ounasjoelle.

”NIB pystyy tarjoamaan vesivoimainvestoinneille tärkeää pitkäaikaista rahoitusta. Tämä 15 vuoden laina tukee erityisesti Kemijoki Oy:n energiavarastointiteknologiaa, joka parantaa innovatiivisena ratkaisuna Suomen toimitusvarmuutta”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek.

”Vastuullisen ja joustavan vesisähkön suunnannäyttäjä Kemijoki Oy mahdollistaa energiasiirtymää ja arjen sujuvuutta Suomessa. Tulevina vuosina panostamme merkittävästi hankkeisiin, jotka auttavat ylläpitämään ja parantamaan operatiivista suorituskykyä ja edistämään luonnon monimuotoisuutta”, sanoo Kemijoki Oy:n varatoimitusjohtaja Markus Katara.

Peruskorjausten ja tehonnostojen ohella Kemijoki Oy toteuttaa jatkuvasti voimalaitoksillaan korjaus- ja kehityshankkeita tuotantovarmuuden turvallisuuden vahvistamiseksi.

Vuonna 1954 perustettu Kemijoki Oy on Mankala-yhtiö, jonka pääasiallinen tarkoitus on tuottaa sähköä osakkailleen omakustannushintaan. Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman ja säätövoiman tuottaja. Yhtiön 20 vesivoimalaitosta tuottaa noin 4 000–5 000 GWh sähköä vuodessa. Sen osuus Suomessa tuotetusta säätövoimasta on yli 40 prosenttia.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa. www.nib.int

Lisätietoja:
Sebastian Påwals, Director, puh. +358 10 618 0527, Sebastian.Pawals@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications, puh. +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

03 Nov 2023

Kemijoki Oy

EUR 50 million