Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo. Kuva: Turun seudun puhdistamo

29 Jun 2018

NIB rahoittaa jätevedenpuhdistamon modernisointia Turussa

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja vesihuoltoyhtiö Turun seudun puhdistamo Oy (TSP) ovat allekirjoittaneet 15 miljoonan euron lainasopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uudistustyöhön.

Myönnetty 30 vuoden laina rahoitetaan NIB:n ympäristöjoukkovelkakirjojen (NEB) varoista. Modernisointihankkeessa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteettia tehostetaan ja laitokselle rakennetaan jäteveden desinfiointilaitos. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2018–2021, ja sen arvo on 30 miljoonaa euroa.

”Investointi on mandaattimme mukainen, sillä se auttaa turvaamaan tehokasta jätevedenpuhdistuspalvelujen tarjontaa alueella ja myötävaikuttaa Itämeren tilan parantumiseen”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann.

Hankkeessa puhdistetun jäteveden ja huleveden poistojärjestelmät erotetaan toisistaan. Tämän seurauksena laitos pystyy täysipainoisesti hyödyntämään jäteveden käsittelykapasiteettia ja rankkasateiden aikana tapahtuvat käsittelemättömän jäteveden ylivuodot pienenevät. Samalla laitokselle asennetaan jäteveden hygienisointiyksiköt, joiden avulla vähennetään Itämeren mikrobiologista kuormitusta.

Riittävä jäteveden poistokanava suojaa tulevaisuudessa puhdistusjärjestelmiä tulvilta, sillä ilmastonmuutoksen johdosta rankkasateiden on arvioitu lisääntyvän ja merenpinnan korkeuden nousevan. Poistokanava rakennetaan mikrotunnelointitekniikalla, jonka avulla haitat lähialueen ympäristölle voidaan minimoida.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo käsittelee Turun seudulla noin 300 000 asukkaan sekä teollisuuden jätevedet. Laitoksen toiminnasta vastaava TSP on jäteveden käsittelypalvelujen tarjoaja, jonka omistaa 14 kuntaa. Suurin omistusosuus on Turun kaupungilla (62,3 %). TSP:n neljä suurinta osakasta Turun, Kaarinan, Raision ja Naantalin kaupungit ovat keväällä antaneet yhtiön lainarahoitukselle omavelkaisen takauksen.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Kari Jaukkuri, Senior Manager, Lending, puh. +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int

Vytautas Brazaitis, Communications Unit, puh. +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

29 Jun 2018

Turun Seudun Puhdistamo Oy

EUR 15 million