Photo: Mikko Raskinen / Aalto University

28 Mar 2024

NIB rahoittaa Aalto-yliopiston kampuksen kehittämistä

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Aalto-korkeakoulusäätiö ovat allekirjoittaneet 45 miljoonan euron lainasopimuksen 15 vuoden laina-ajalla. Lainalla rahoitetaan rakentamiseen ja kunnostamiseen liittyviä projekteja Aalto-yliopiston kampuksella Espoossa.

Rahoituksella tuetaan Aalto-korkeakoulusäätiön investointeja vuosina 2023–2024, joihin sisältyy useita korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Samalla luodaan uusia alustoja monialaiselle työlle sekä yritysten ja tiedemaailman väliselle yhteistyölle.

Osana investointeja K3-rakennus on peruskorjattu ja sitä on täydennetty uudisosalla. Investoinnit ovat osa kampuksen laajempaa kehittämissuunnitelmaa, jossa yliopiston ydintoiminnot keskitetään pääkampusalueelle.

Investointeihin sisältyy lisäksi kahden uuden rakennuksen – Marsio- ja Kide-rakennusten – rakentaminen. Ne ovat huippuluokan monitoimitiloja, jotka on varustettu monialaisen tutkimuksen ja opetuksen mahdollistavilla uusilla digitaalitekniikoilla.

Investointeihin sisältyy myös uusi monikerroksinen pysäköintitalo Otaparkki, joka on Aalto-yliopiston yhteisön ja kampuksella vierailevien käytettävissä. Rakennuksessa on noin 260 pysäköintipaikkaa ja sähköautojen latausasemia.

K3- ja Kide-rakennusten sekä pysäköintitalon rakennustyöt valmistuivat vuonna 2023. Marsio-rakennus valmistuu vuoden 2024 aikana.

Laina on jo kolmas NIB:n Aalto-korkeakoulusäätiölle myöntämä rahoitus. Pankki rahoitti vuonna 2013 Open Innovation House -rakennusta  ja Kandidaattikeskuksen peruskorjausta. Vuonna 2016 NIB myönsi lainan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun päärakennuksen Väreen sekä kauppakorkeakoulun uuden päärakennuksen rakentamiseen.

Aalto-korkeakoulusäätiö sr omistaa Aalto-yliopiston ja ylläpitää sen toimintaa. Aalto-yliopisto tekee yhteistyötä muiden yliopistojen sekä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Taina Ulkoniemi, Senior Banker, Infrastructure, puh. +358 10 618 0231, taina.ulkoniemi@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, puh. +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

27 Mar 2024

Aalto University Foundation

EUR 45 million