2 Dec 2016

NIB osallistuu uuden biolämpölaitoksen rakentamisen rahoitukseen Lahdessa

Kuva: Lahti Energia

NIB on allekirjoittanut Lahti Energia Oy:n kanssa 15 vuoden lainasopimuksen uuden biopolttoainetta käyttävän Kymijärvi III -laitoksen rakentamiseksi. Projekti tukee Lahden kaupungin tavoitetta puolittaa CO2-päästöt vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Uusi 170 MW:n biolämpölaitos korvaa nykyisen 350 MW:n Kymijärvi I -voimalan, jossa käytetään polttoaineena kivihiiltä ja jonka tekninen käyttöikä päättyy vuonna 2020. Uusi laitos tuottaa lämpöä Lahden ja Hollolan kaukolämpöverkkoon. Laitoksen pääpolttoaine on sertifioitu biomassa.

Uudessa biolämpölaitoksessa hyödynnetään parhaita mahdollisia tekniikoita. Kymijärvi III -laitoksessa otetaan käyttöön tehokas savukaasujen puhdistusjärjestelmä, joka täyttää EU:n teollisuuspäästödirektiivin vaatimukset.

Lämpölaitos varustetaan lisäksi savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmällä ja lämmön talteenotossa syntyvien lauhdevesien puhdistusjärjestelmällä. Laitoksessa syntyvät lentotuhkat kierrätetään takaisin metsiin ravinteiksi tai muuhun hyötykäyttöön. Lämmön talteenottojärjestelmän odotetaan parantavan kokonaistehoa 10–15 %. Projektin tuloksena CO2-päästöjen arvioidaan vähenevän jopa 500 000 tonnia vuodessa. Rikkidioksidi- ja typpioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän noin 600 tonnia vuodessa.

Lahti Energia arvioi lämmöntuotantoprojektin kokonaiskustannukseksi 165 miljoonaa euroa.

Lahti Energia on vuonna 1907 perustettu monipuolinen energiakonserni, joka panostaa ekotehokkuuteen ja uusiin teknologioihin. Tuotteitamme ovat sähkö, kaukolämpö ja -jäähdytys, maakaasu, teollisuuden prosessienergiat sekä muut energian tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvät palvelut. Yhtiön omistaa Lahden kaupunki.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Sami Loukkola, Senior Manager, Lending, puh. +358 50 311 3698,

Arild Moen, Senior Communications Officer, puh. +358 10 618 0496,

Related resources

01 Dec 2016

Lahti Energia Oy

EUR 75 million