Kuva: Turun seudun puhdistamo

30 Sep 2020

NIB myöntää lisälainan Turun jätevedenpuhdistamon modernisointiprojektiin

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Turun seudun puhdistamo Oy (TSP) ovat allekirjoittaneet uuden 9 miljoonan euron lainasopimuksen Turussa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon modernisointiin liittyviä investointeja varten.

Nyt myönnetty 30 vuoden laina on lisäys NIB:n aiemmin myöntämään rahoitukseen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistokanavan rakentamista varten.

”Tämä lisälaina on vastauksemme kasvaneeseen rahoitustarpeeseen. Investoinnit jätevesien ja sadevesien käsittelyjärjestelmiin ovat elintärkeitä, kun halutaan lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja varmistaa alueen vesien puhtaus”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann.

Hankkeessa jäteveden ja sadeveden poistojärjestelmät erotetaan toisistaan, jolloin laitos pystyy hyödyntämään koko jäteveden käsittelykapasiteettiaan vaativissakin sääoloissa. Tämä tulee vähentämään käsittelemättömän jäteveden ylivirtausta sekä ympäristöön pääsevää ravinne- ja mikrobiologista kuormitusta.

Lisäksi riittävä jäteveden poistokanava suojaa tulevaisuudessa järjestelmiä tulvilta, sillä rankkasateiden odotetaan lisääntyvän ja merenpinnan maksimikorkeuden nousevan.
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo käsittelee Turun seudulla noin 300 000 asukkaan sekä teollisuuden jätevedet. Laitoksen toiminnasta vastaava TSP on 14 kunnan omistama jäteveden käsittelypalvelujen tarjoaja. Suurin omistusosuus on Turun kaupungilla.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Kari Jaukkuri, Senior Client Executive, Lending, puh. +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, puh. +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

30 Sep 2020

Turun Seudun Puhdistamo Oy

EUR 9 million