24 Jan 2019

NIB laskee liikkeelle ensimmäisen Pohjoismaiden ja Baltian alueen sinisen bondin

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) laski 24.1.2019 liikkeelle ensimmäisen Pohjoismaiden ja Baltian alueen ns. sinisen bondin (Nordic–Baltic Blue Bond). Viisivuotinen kahden miljardin Ruotsin kruunun joukkolaina on osa NIBin ympäristöbondiohjelmaa. Tarkoituksena on rahoittaa vesivarojen kestävää hoitoa ja suojelua.

NIBin sininen bondi on suunnattu sijoittajille, jotka haluavat tukea kestävää kehitystä. Investointien tavoitteena on parantaa jätevesien käsittelyä, ehkäistä veden pilaantumista ja edesauttaa ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Pohjoismaissa ja Baltian alueella on suuret vesivarat, mutta ihmisen toiminta ja uudentyyppiset haitalliset aineet kuormittavat edelleen vesiympäristöä.

Erityisesti Itämeri on kärsinyt rehevöitymisestä, mikä on seurausta korkeiden typpi- ja fosforipäästöjen aiheuttamasta kasvien ja levien liikakasvusta. Investoinnit jätevesien käsittelyyn ovat siten välttämättömiä kestävän kaupunkikehityksen turvaamiseksi tulevaisuudessa.

”NIBillä on jo pitkään ollut merkittävä rooli Itämeren tilan kohentamisessa ja pankki on rahoittanut viimeisen 15 vuoden aikana useita projekteja, jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti meriympäristöön ja sen eliöstöön sekä pinta- ja pohjavesien laatuun”, sanoo NIBin Head of Treasury Lars Eibeholm.

“NIB on ollut aktiivisesti mukana vihreiden bondien markkinoilla vuodesta 2011 alkaen ja pankki on Pohjoismaiden suurin vihreiden bondien liikkeeseenlaskija. Pohjoismaiden ja Baltian alueen sininen bondi on suunnattu erityisesti sijoittajille, jotka ovat tietoisia vesiresurssien tärkeydestä ja eritoten Itämereen liittyvistä haasteista”, sanoo Lars Eibeholm. ”NIBin sininen bondi antaa sijoittajille mahdollisuuden kohdistaa varoja suoraan vesiensuojeluhankkeisiin.”

”SEB on toiminut järjestäjäpankkina tässä kahden miljardin Ruotsin kruunun suuruisessa transaktiossa, jolla rahoitetaan projekteja Itämeren alueella, ja jolle on sijoittajayhteisön vankka tuki. Joukkolaina, joka merkittiin yli kaksinkertaisesti, auttaa rahoitussektoria ymmärtämään paremmin meriekosysteemeihin kohdistuvat haasteet sekä niiden ratkaisut”, sanoo Christopher Flensborg, SEB:n Head of Climate & Sustainable Finance in Large Corporates & Financial Institutions.

Sinisellä joukkolainalla rahoitettaviin projekteihin kuuluu muun muassa Nya Slussen -projekti Tukholmassa. NIB rahoittaa liikenteen solmukohtana tunnetun Slussenin puhtaita liikenneratkaisuja ja vesisulkujen saneerausta.

Vesisulkujen laajennus lisää purkukapasiteettia ja mahdollistaa entistä suuremmat tulvaportit, kun sulkujen viereen rakennetaan kaksi suurta vesikanavaa.

Nya Slussen -saneerausprojekti auttaa Tukholmaa suojautumaan tulvilta ja varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kuten merivedenpinnan korkeuden nousuun ja äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Lisätietoja projektista on NIBin verkkosivulla.

Lue yhteinen lehdistötiedote joukkolainatransaktiosta PDF-tiedostosta täältä

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Jens Hellerup, Head of Funding and Investor Relations, puh. +358 961 811 401, jens.hellerup@nib.int

Luca De Lorenzo, Head of Sustainability and Mandate, puh. +358 10 618 0297, luca.delorenzo@nib.int

Jukka Ahonen, Head of Communications, puh. +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int