Krångeden vesivoimalaitos Ruotsin Indalsälvenissä. Kuva: Fortum

15 Dec 2020

NIB lainoittaa Fortumin vesivoimaloiden uudistamista, biolämmöntuotantoa ja biotuotekehitystä

NIB on allekirjoittanut Fortum Oyj:n kanssa kymmenen vuoden ja 80 miljoonan euron lainasopimuksen, jolla rahoitetaan neljän vesivoimalan uudistamista Suomessa ja Ruotsissa, uuden lämpölaitoksen rakentamista Suomessa sekä kiertotalouteen perustuvaa bioenergian kehitysohjelmaa nimeltä ExpandFibre.

Investointiohjelmaan sisältyvät vesivoimalat ovat Mörsil ja Krångede Ruotsissa sekä Utanen Suomessa. Voimalat on rakennettu vuosina 1936–1957, ja tarkoituksena on pidentää niiden käyttöikää ja parantaa niiden turvallisuutta. Kunnostustöihin sisältyy turbiinien sekä sähköjärjestelmien uusimista. Krångeden voimalassa investoinneilla parannetaan voimalaitoksen turvallisuutta rakentamalla uusi huoltotunneli ja uusi koneistojen sulkujärjestelmä. Fortum suunnittelee lisäksi neljännen vesivoimalan kunnostamista Suomessa vuosina 2021–2025.

Projekti auttaa parantamaan toimitusvarmuutta ja ylläpitämään sähkömarkkinoiden toimivuuden tehokkuutta NIB:n jäsenmaissa. Vesivoima on yleisesti kestävä uusiutuvan sähkön tuotantomuoto. Projekti lisää sähköntuotantoa noin 20 GWh vuodessa.

NIB:n lainalla yhteisrahoitetaan ExpandFibre-tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka ovat osa 50 miljoonan euron investointia nelivuotiseen yhteiseen kehitys- ja tutkimuskokonaisuuteen Metsä Groupin kanssa, jossa Fortumin osuus on noin 32 miljoonaa euroa. Projektin tavoitteena on nopeuttaa sellaisten teknologioiden kehitystä, joilla uusiutuvia ja kestäviä olki- ja pohjoismaisesta puumassasta saatavia kuituja, hemiselluloosaa ja ligniiniä voidaan muuntaa uusiksi, kestäviksi tekstiilikuiduiksi ja muiksi biomateriaaleiksi.

Tutkimus- ja kehitystyö on yleensä tuottavuuden kasvun tärkeimpiä vetureita, ja sen vaikutukset tuottavuuteen ovat laaja-alaisia, koska tietoa ja osaamista siirtyy yritysten välillä työmarkkinoilla.

NIB:n lainalla rahoitetaan myös Fortumin 40 miljoonan euron investointia Espoon Kivenlahden lämpölaitokseen, jonka toiminta käynnistettiin toukokuussa 2020. Investoinnilla korvattiin hiililämmöntuotantoyksikkö biomassaa käyttävällä yksiköllä. Projektissa korvataan hiiltä polttamalla tapahtuva kaukolämmön tuottaminen Espoossa, ja se on osa Fortumin suunnitelmaa luopua hiilen käytöstä kokonaan Espoon kaukolämmössä vuoden 2025 loppuun mennessä. Espoon kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Investointi tukee tämän tavoitteen saavuttamista. Kaukolämmön osuus kaupungin CO2-päästöistä on yli 50 %.

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Yhtiö toimittaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa edistää asiakkaidensa ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiönsä Uniperin kanssa Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja
Kari Jaukkuri, Senior Client Executive, puh. +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, puh. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

11 Dec 2020

Fortum Corporation

EUR 80 million