Kuva: Fingrid Oyj

17 Nov 2021

NIB jatkaa yhteistyötään Fingridin kanssa Suomen sähkönsiirtoverkon vahvistamiseksi

NIB on myöntänyt uuden 15-vuotisen investointilainan Suomen kantaverkkoyhtiölle Fingrid Oyj:lle yhtiön investointisuunnitelman rahoittamiseksi vuosina 2021‒2022. Näihin investointeihin kuuluu uusien sähköasemien rakentamista ja olemassa olevien kunnostamista.

Myönnetty 70 miljoonan euron laina voidaan rahoittaa NIB:n ympäristöjoukkovelkakirjojen (NEB) avulla. Vihreällä rahoituksella tuetaan Fingridin investointeja, jotka lisäävät sähkönsiirtoverkon yleistä luotettavuutta sähkön toimittamiseksi koko yhteiskunnalle ja teollisuudelle. Tämä edellyttää sähkön keskeytyksetöntä toimitusvarmuutta ja riittävän siirtokapasiteetin varmistamista koko maassa ja mahdollistaa Suomen pitämisen yhtenä hinta-alueena sähkön tukkumarkkinoilla.

Fingrid vastaa sähkönsiirrosta Suomen kantaverkossa, ja yrityksellä on keskeinen asema Suomen pyrkimyksissä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuutta sähköntuotannossa EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Suunniteltuihin investointeihin sisältyy yli 90 sähköaseman rakentaminen tai kunnostaminen. Nämä investoinnit mahdollistavat liittämään yli 4 000 MW uutta tuulivoimaa kantaverkkoon.

“Voimakas tarve investoida energiainfrastruktuuriin liittyy suurelta osin Euroopan energiasektorin nopeaan kehitykseen ja vihreään siirtymään. Luotettavan ja vastuullisen sähkönsiirtoverkon kehittäminen on elintärkeää sekä kansallisen että rajat ylittävän sähkönsiirron turvaamiseksi ja eri energianlähteiden saatavuuden takaamiseksi”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek. 

”Vihreä rahoitus on tärkeä osa Fingridin rahoitusstrategiaa ja kokonaisvastuullista toimintamallia. Olemme erittäin tyytyväisiä NIB:n jatkuvaan tukeen ja uusimmasta päätöksestä rahoittaa Fingridin investointisuunnitelma”, Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell lisää.

Fingrid on julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta Suomen kantaverkossa. Kantaverkkoon kuuluu yli 14 000 kilometriä 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja ja yli 100 sähköasemaa. Kantaverkko on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää, joka on kytketty Manner-Euroopan, Venäjän ja Viron järjestelmiin.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja
NIB:

Kari Jaukkuri, Senior Banker, puh. +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications unit, puh. +358 10 618 0258, iiris.anttalainen@nib.int 

Fingrid:

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 30 395 5213, jan.montell@fingrid.fi

Marjaana Kivioja, viestintäpäällikkö, puh.+358 30 395 5267, marjaana.kivioja@fingrid.fi

Related resources

17 Nov 2021

Fingrid Oyj

EUR 70 million

Article

9.5.2022

The war in Ukraine has tied Nordic-Baltic grid operators closer together