Timo Rajala, CFO, Helen Oy & NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek

16 Dec 2022

NIB ja Helen ovat allekirjoittaneet vastuullisuussidonnaisen lainan

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja energiayhtiö Helen Oy ovat allekirjoittaneet vastuullisuussidonnaisen 10-vuotisen 150 miljoonan euron lainan. Laina liittyy Helenin ilmastotavoitteisiin vähentää toimintansa hiili-intensiivisyyttä ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Helen on ensimmäinen suomalainen energiayhtiö, joka on saanut virallisen hyväksynnän tieteeseen perustuville ilmastotavoitteilleen (SBT), joiden perusteena on rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 °C asteeseen. Yhtiö on sitoutunut vähentämään sähkön- ja lämmöntuotannossa syntyviä Scope 1- ja Scope 2 -luokan kasvihuonekaasupäästöjä sekä myydyn sähkön ja lämmön Scope 1- ja Scope 3 -luokan kasvihuonekaasupäästöjä 77 prosenttia megawattituntia kohden vertailuvuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

”Energia-ala on yksi suurimmista ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä, mutta myös tärkeässä roolissa sen torjunnassa. Linkittämällä rahoituksen kunnianhimoisiin tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin Helen korostaa sitoutumistaan kestävään siirtymään”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek.

NIB ja Helen ovat sopineet kahdesta keskeisestä suorituskykymittarista (KPI) tavoiteltujen hiili-intensiivisyyden ja absoluuttisten kasvihuonekaasupäästöjen perusteella. Suorituskyky mitataan vuosien 2026 ja 2030 lopussa ja tulosta käytetään lainan hinnan muuttamisen perusteena:

  • Myydyn sähkön ja lämmön hiili-intensiivisyydelle asetettu tavoite on 129 kg CO2e/MWh vuoden 2026 loppuun mennessä
  • Myydyn sähkön ja lämmön hiili-intensiivisyydelle asetettu tavoite on 58 kg CO2e/MWh vuoden 2030 loppuun mennessä
  • Absoluuttisille kasvihuonekaasupäästöille asetettu tavoite on 1 602 kilotonnia CO2e vuoden 2026 loppuun mennessä
  • Absoluuttisille kasvihuonekaasupäästöille asetettu tavoite on 720 kilotonnia CO2e vuoden 2030 loppuun mennessä.

Jos nämä tavoitteet saavutetaan, kasvihuonekaasupäästöt vähenevät hiilidioksidiekvivalenttina noin 2 575 000 tonnia. Lisäksi investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon ja varastointilaitokseen parantavat huoltovarmuutta ja vähentävät lämmityksen hintoihin kohdistuvaa painetta.

”Helen on jo ottanut ja tulee ottamaan suuria askeleita kohti kestävää energiajärjestelmää.  Vuoteen 2024 mennessä Helen lopettaa kivihiilen käytön lämmityksessä ja jäähdytyksessä, ja vuonna 2026 yhtiö tuottaa 8 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta ja tekee sen päästöttömästi. Liiketoiminnan kassavirta ja vahva tase ovat tähän muutokseen tarvittavat elementit. Helen sai ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä tieteeseen perustuville päästötavoitteelleen virallisen hyväksynnän Science Based Targets-aloitteelta, ja nyt on hienoa tehdä yhteistyötä Nordic Investment Bankin kanssa näihin tavoitteisiin sidotun rahoituksen merkeissä”, sanoo Timo Rajala, CFO, Helen Oy. 

Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö. Se toimittaa kaukolämpöä ja -kylmää Helsingin seudulla ja myy sähköä noin 600 000 asiakkaalle ympäri Suomen. Lisäksi Helen tarjoaa ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Kari Jaukkuri, Senior Banker, Utilities, puh. +358 10 618 0237, Kari.Jaukkuri@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, puh. +358 10 618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

16 Dec 2022

Helen Ltd

EUR 150 million