Tartu. Foto: Tarmo Haud

22 Nov 2021

Põhjamaade Investeerimispank rahastab Tartu linnaarendust

NIB ja Tartu linn on kokku leppinud 9,2 miljoni euro suuruse laenu linna arengu projektide jaoks aastatel 2020–2023.

NIB ja Tartu linn on sõlminud kokkuleppe 15-aastaseks kohustusteta laenuvõimaluseks, et rahastada linna investeeringuid sotsiaal- ja spordivaldkonda, liiklustaristusse ning lastehoiu- ja haridussektorisse. Kokkulepe võimaldab Tartul NIB-ilt laenata kuni 18,8 miljonit eurot, millest esimene väljamakse on 9,2 miljonit eurot.

Sotsiaaltaristu projektid hõlmavad uue hooldekodu ja sotsiaalmaja ehitust, aga ka Tartu kodutute varjupaiga rekonstrueerimist. Projektid parandavad teenuste kättesaadavust ja tõstavad sotsiaalteenuste kvaliteeti. Lisaks hõlmab programm Tartu spordi- ja vaba aja veetmise taristu arendust.

Teedetaristu investeeringud koosnevad mitmest ehitusprojektist, mille peamine eesmärk on parandada jalakäijate ja ratturite ohutust ning liiklusühendusi. Peale selle uuendatakse Annelinna ja Veeriku linnaosa tänavavalgustust, vähendades energiatarvet üle 50%.

Osa laenust kasutatakse ka lastehoiu- ja haridussektori hoonete renoveerimise rahastamiseks.

Tartu on Eesti suuruselt teine ja Baltimaade üks vanimaid linnu. Linnas elab ligikaudu 97 000 elanikku.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille kaasomanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. Põhjamaade Investeerimispangal on kõrgeim võimalik krediidireiting – juhtivate reitinguagentuuride Standard & Poor’s ja Moody’s hinne AAA/Aaa.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:

Kersti Talving,  laenuhaldur, laenamine, tel +358 1 0618 0245, kersti.talving@nib.int
Vytautas Brazaitis, kommunikatsiooniüksus, telefon +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

18 Mar 2021

City of Tartu

EUR 18.8 million