Tallinn

5 May 2022

Põhjamaade Investeerimispank rahastab Tallinna linnaarendust

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) ja Tallinna Linnavalitsus leppisid kokku 100 miljoni euroses mittesiduvas krediidivõimaluses, mis on ette nähtud linnataristu investeeringuteks, linna toetamiseks üleminekul keskkonnahoidlikule transpordile ja energiatõhususe parandamisel.

20-aastane raamleping annab Tallinnale võimaluse kasutada NIB-i rahastust linna arengukava finantseerimiseks aastatel 2021–2025. Arengukava hõlmab investeeringuid koolide, päevakeskuste ja teiste sotsiaalsete rajatiste energiatõhususe, samuti kergliikluse teetaristu ja tänavavalgustuse parandamisse.

Tallinn on kehtestanud kliimaalase tegevuskava, milles sätestatakse strateegilised eesmärgid, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Nende eesmärkide saavutamist toetatakse osaliselt selle programmi raames toimuvate projektidega.

NIB on sõlminud sarnased mittesiduvad kokkulepped Tartu ja Pärnu omavalitsustega, avades rahastusvõimaluse taristuinvesteeringutele ja kliimamuutustega kohanemise meetmetele.

„Meil on hea meel toetada Tallinna püüdlusi muutuda veelgi kestlikumaks elukeskkonnaks,“ ütles Põhjamaade Investeerimispanga president ja tegevjuht André Küüsvek.  „Hoonete ja linnataristu energiatõhususe parandamine vähendab süsiniku jalajälge, samas jalgratastele ja jalakäijatele ruumi loomine parandab kodanike elukvaliteeti.“

Tallinnas elab umbes 427 000 inimest. Linnavalitsus on kehtestanud konkreetse tegevuskava, et täita linnapeade paktis sätestatud kohustust vähendada 2030. aastaks linnade kasvuhoonegaaside heidet 40%.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille kaasomanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. NIB omab kõrgeimat võimalikku krediidireitingut AAA/Aaa juhtivatelt reitinguagentuuridelt Standard & Poor’s ja Moody’s.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:

Kersti Talving, vanempankur, tel +358 10 618 0245, kersti.talving@nib.int
Vytautas Brazaitis, kommunikatsioonijuht, tel +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

05 May 2022

Tallinn City Government

EUR 100 million