Foto: Eero Vabamägi

26 Mar 2020

Põhjamaade Investeerimispank rahastab haigla hoonete arendamist Ida-Virumaal

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) ja Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla sõlmisid 17-aastase laenulepingu investeeringuteks Ida-Viru Keskhaigla taristusse aastatel 2019–2023.

Panga finatseerimisteenus koosneb laenust summas 9 miljonit ning täiendavast laenuliimidist 6 miljoni euro väärtuses. Sellega rahastatakse taristu arendamist erinevates tervishoiuüksustes Ahtme ja Järve linnaosas.

Ahtmes hõlmavad investeeringud aktiivravikompleksi ja tervisekeskuse hoonete laiendamist ning vana haiglaploki renoveerimist. Järvel on peamised projektid uue esmatasandi tervisekeskuse ehitamine ja polikliiniku renoveerimine.

Projekt parandab oluliselt haigla teeninduskvaliteeti, sest olemasolevad hooned on füüsiliselt vananenud. Seetõttu paraneb kaasajastamise tulemusena ravikeskkond nii patsientide kui haigla töötajate jaoks.

Haigla taristu arendused toovad eeldatavasti kaasa tegevuse tõhustumise, mis omakorda viib rahalise kokkuhoiuni ja suurendab haigla potentsiaalset suutlikkust.

Investeeringute kogumaksumus on ligikaudu 41 miljonit eurot. Projektijärgsed tööd algasid 2018. aastal ja nende eeldatav lõputähtaeg on 2023. aastal.

Ida-Viru Keskhaigla on Kirde-Eesti suurim haigla, osutades tervishoiuteenuseid 175 000 elanikuga piirkonnas. Haigla moodustab osa strateegilisest haiglavõrgust, mis on riigi eriarstiabi alustala, pakkudes nii statsionaarset- kui ka ambulatoorset ravi ning erakorralist arstiabi.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille kaasomanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. NIB omab kõrgeimat võimalikku krediidireitingut AAA/Aaa juhtivatelt reitinguagentuuridelt Standard & Poor’s ja Moody’s.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:

Vilius Girkontas, laenuosakond, tel +358 1 0618 0240, Vilius.Girkontas@nib.int
Vytautas Brazaitis, kommunikatsiooniüksus, +358 1 0618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

18 Mar 2020

Ida-Viru Central Hospital Foundation

EUR 15 million