Purtse päikesepark

6 Jan 2023

Põhjamaade Investeerimispank rahastab Enefit Greeni taastuvelektrijaamade projekte Eestis, Soomes ja Leedus

Põhjamaade Investeerimispank ja Enefit Green sõlmisid laenulepingu, millega kaasrahastatakse tuuleparkide ehitust Leedus ja Soomes ning päikesepargi rajamist Eestis. Laenu periood on 12 aastat.

100 miljoni euro suuruse laenuga rahastatakse aastatel 2023-2025 kõnealustest projektidest Soomes, Eestis ja Leedus kuni 50%. Kõik kolm projekti on rahastamiskõlbulikud Põhjamaade Investeerimispanga keskkonnavõlakirjade vahenditest.

Kelme I tuulepark Leedus annab juurde 80 megavatti uut energiatootmisvõimsust ja on plaanitud valmima  2025. aasta esimeseks kvartaliks. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 134 miljonit eurot, arvestamata vajalikku võrguühenduse infrastruktuuri.

Tolpanvaara tuulepark Soomes lisab 72 megavatti uut energiatootmisvõimsust ja peaks valmima 2024. aasta esimese kvartali lõpuks. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 91 miljonit eurot.

Purtse päikesepark Eestis lisab 32 MW tootmisvõimsust ja peaks valmima 2023. aasta keskpaigaks. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 20 miljonit eurot.

Enefit Greeni juhatuse liikme ja finantsjuhi Veiko Räime sõnul on ettevõttel väga hea meel tugevdada koostööd Põhjamaade Investeerimispangaga.

„Enefit Green on aktiivses kasvufaasis, et suurendada 2026. aastaks oma tootmisportfell neljakordseks. Investeerime selleks hinnanguliselt 1,5 miljardit eurot, et tuua Eestisse ja lähiriikidesse suures koguses odavat taastuvenergiat. Jätkuv koostöö Põhjamaade Investeerimispangaga on kinnituseks, et Enefit Greeni kavandatavad projektid on jätkusuutlikud ning kiiret üleminekut puhtamale energiatootmisele peetakse tähtsaks nii Eestis kui ka lähiriikides,” kommenteeris Räim.

2022. aasta jaanuaris sõlmis NIB esimese laenu Enefit Greeniga, et kaasrahastada aastatel 2022-2023 valmivaid tuuleparkide projekte Eestis ja Leedus.

„Kolmes liikmesriigis taastuvelektrijaamade rajamiseks antud teise laenuga kinnitab Põhjamaade Investeerimispank jätkuvat usaldust Enefit Greeni vastu ja tunnustab ettevõtte pikaajalisi strateegilisi investeeringuid taastuvenergia tootmisvõimsusesse,” ütles Põhjamaade Investeerimispanga president ja tegevjuht André Küüsvek.

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte toodab Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas elektri- ja soojusenergiat peamiselt tuulest, aga ka olmejäätmetest, biomassist, päikesest ja veest. Enefit Green on täielikult Eesti riigile kuuluva energiaettevõtte Eesti Energia tütarettevõte. 2021. aasta sügisel viis Enefit Green läbi aktsiate esmase avaliku pakkumise ja noteerimise Nasdaq Balti börsidel, mille tulemusel muutus avalikuks kaubeldavaks ca 23% ja Eesti Energiale jäi 77% osalus. Ettevõttel on ehitus käimas kuue tuulepargi ja nelja päikesepargi osas Leedus, Eestis, Poolas ja Soomes koguvõimsusega 596 megavatti, mille valmimisel kahe aasta jooksu kasvab Enefit Greeni elektritootmise koguvõimsus 1 053 megavatini.

Põhjamaade Investeerimispank on rahvusvaheline finantsasutus, mille omanikeks on kaheksa riiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank finantseerib era- ja avaliku sektori projekte nii liikmesriikides kui ka väljaspool. Põhjamaade Investeerimispangal on Standard & Poor’s and Moody’s agentuuride kõrgeim võimalik krediidireiting AAA/Aaa. Rohkem lisainfot: www.nib.int.

Lisainfo:

Kersti Talving, vanempankur avaliku sektori ja teenuste alal, +358 10 618 0245, kersti.talving@nib.int

Arild Moen, kaasdirektor kommunikatsiooni alal, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

06 Jan 2023

Enefit Green AS

EUR 100 million