The national flag of Estonia outside NIB's headquarter in Helsinki, Finland. Photo: Jukka Ahonen

27 Mar 2020

Põhjamaade investeerimispank annab Eesti Valitsusele koroonaviiruse COVID-19 mõjude leevendamiseks pikaajalise laenu

NIB ja Eesti Vabariik on allkirjastanud laenulepingu 15-aastaks summas 750 miljonit eurot, mille eesmärgiks on aidata finantseerida meetmeid, mis on vajalikud koroonaviirus COVID-19 pandeemia mõju leevendamiseks majandusele ja ühiskonnale.

Covid-19 mõjude leevendamiseks mõeldud laen katab osa Eesti suurenenud kuludest, nagu:

  • täiendavad otsesed kulutused tervishoiusüsteemile ja kodanikukaitsele;
  • hüvitis töötajatele sunnitud palgata puhkuse ja/või enese-karantiinist tuleneva palgakaotuse eest;
  • toetusmeetmed kriisist kõige rohkem mõjutatud ettevõtlussektoritele, nagu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, turism ja transport;
  • hüvitis ettevõtetele tulu kaotuse eest; ja/või täiendavad kulud, mis tulenevad valitsuse kehtestatud piirangutest Covid-19 leviku piiramiseks; näiteks spordiklubide, teatrite, muuseumide jms sulgemine ning karantiini kehtestamine teatavatele geograafilistele piirkondadele ja/või riigipiiride sulgemine.

„Praegune kriis põhjustab märkimisväärseid häireid tööturul, tekitab raskusi tervishoiuteenuste osutamisel ning avaldab kahjulikku mõju finantsressursside kättesaadavusele erasektoris, eriti väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Selle laenu eesmärk on pakkuda antitsüklilist rahastamist ning leevendada Covid-19 pandeemiast tulenevaid vahetuid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi ühes meie liikmesriigis,” ütleb NIB president ja tegevjuht Henrik Normann.

Põhjamaade ja Balti riikide rahvusvahelise finantsinstitutsioonina rahastab NIB projekte, mis parandavad piirkonna tootlikkust ja toovad kasu keskkonnale. Pangal on ka stabiliseeriv roll majanduskriisi ajal.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille kaasomanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. Põhjamaade Investeerimispangal on kõrgeim võimalik krediidireiting – juhtivate reitinguagentuuride Standard & Poor’s ja Moody’s hinne AAA/Aaa.

Lisainformatsiooni:
Ms Kersti Talving, Senior Manager, Origination, at +358 10 618 0245, Kersti.talving@nib.int

Mr Gunnar Okk, Vice-President, Head of Business Services,
at +358 10 618 0213, gunnar.okk@nib.int

Mr Arild Moen, Senior Communication Officer, at +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

25 Mar 2020

Republic of Estonia

EUR 750 million