Paljassaare reoveepuhastusjaama. Foto: Tallinna Vesi

3 Dec 2019

NIB rahastab Tallinna veevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi arendamist

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) ja Eesti vee-ettevõte AS Tallinna Vesi on allkirjastanud 37,5 miljoni euro suuruse laenulepingu, et arendada Tallinna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise taristut.

15-aastase laenuga rahastatakse osaliselt ettevõtte investeeringute kava, mille eesmärk on tagada kvaliteetse joogivee kättesaadavus ja tõhus reoveepuhastus kliimamuutuse ja rahvastiku kasvu tingimustes.

Veejaotusvõrgu uuendamine aitab säilitada joogiveevarustuse kvaliteeti ning vähendada samal ajal tegevuskulusid. Investeeringute kava elluviimise tulemusena tõuseb veepuhastuse ööpäevane tootmisvõimsus.

Investeeringud reovee puhastamisse tõstavad Paljassaare reoveepuhastusjaama puhastusvõimsust. See võimaldab ära hoida kanalisatsioonisüsteemi üleujutusi tugevate vihmasadude korral ja lumesulamisperioodidel ning vähendada Läänemerre jõudva puhastamata reovee hulka.

Kava on plaanis viia ellu aastatel 2020–2024.

AS Tallinna Vesi on määratud vee-ettevõtjaks Tallinna linnas. Ettevõtte opereerib Tallinna vee- ja reoveepuhastusjaama ning vee- ja kanalisatsioonivõrke. AS Tallinna Vesi varustab joogiveega ja pakub reovee ärajuhtimise teenust ligikaudu 460 000 elanikule nii Eesti pealinnas kui ka naaberomavalitsustes.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille kaasomanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. Põhjamaade Investeerimispangal on kõrgeim võimalik krediidireiting – juhtivate reitinguagentuuride Standard & Poor’s ja Moody’s hinne AAA/Aaa.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:
Kersti Talving, laenuosakond, tel +358 1 0618 0245, Kersti.Talving@nib.int

Vytautas Brazaitis, kommunikatsiooniüksus, +358 1 0618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

20 Nov 2019

AS Tallinna Vesi

EUR 37.5 million